De Tuin van Herinnering

Op dinsdag 5 november is de Tuin van Herinnering ofwel de Gedenktuin officieel geopend. De opnieuw ingerichte binnentuin van het ziekenhuis is hiermee een plek geworden waar mensen in alle rust kunnen stilstaan bij dierbaren die overleden zijn.

Het idee voor de tuin ontstond drie jaar geleden. Het team van de Geestelijke Verzorging vond toen dat er te weinig aandacht was voor het overlijden van mensen in het ziekenhuis. Er was al een stilteruimte, maar het idee van een publieke tuin stond de medewerkers meer aan. 

Herdenkingsstenen

In de gedenktuin is met zwart grind een kronkelende levensrivier gemaakt. Langs de rivier liggen of komen steentjes te liggen met daarop de namen van overledenen. Van patiënten, maar ook van ziekenhuismedewerkers.

De steentjes worden jaarlijkse op de Dag van Gedenken langs de rivier gelegd. Omwonenden die een dierbare hebben verloren, mogen dan ook een steen in de tuin leggen.

“Iedereen is hier welkom om geliefden te herdenken. Zo houden we hen levend” 

Tuin van herinnering