Wie zijn wij?

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis bestaat uit een extern bestuur (los van het ziekenhuis) en een coördinator/fondsenwerver.

Het bestuur bestaat uit zes personen. Het bestuur werkt onbezoldigd. 

Even voorstellen:  

Mevrouw J. van Benthem, bestuurslid (biografie)

 

 

 

 

 

null

De heer H. Karakus, bestuurslid (biografie)

 

 

 

  

De heer dr. A. Verhoeff, bestuurslid (biografie)

 

 

 

 

 

De heer P. Langenbach, bestuurslid (biografie)

 

 

 

 

  

Het bestuur wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken ondersteund door: 

Mevrouw B. Lankhorst, adviseur Fondsenwerving, afdeling Communicatie Maasstad Ziekenhuis  

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.