Topklinische zorgfuncties van het Maasstad Ziekenhuis (STZ)

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. De focus van een topklinisch ziekenhuis ligt op topklinische zorg, innovatie, onderzoek en opleiden.

Naast basiszorg bieden we topklinische zorg die niet elk ziekenhuis biedt. Deze zorg is ‘topklinische zorg’ als er aan een aantal STZ-criteria wordt voldaan, zoals:

  • patiëntparticipatie
  • kennisoverdracht
  • multidisciplinaire samenwerking
  • innovatie
  • permanent verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg.

STZ is de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Elke 5 jaar beoordeelt een externe commissie of de focus op de topklinische zorg nog voldoet aan de STZ-criteria. Als topklinisch ziekenhuis bundelen we onze krachten met de 26 andere topklinische ziekenhuizen in de vereniging STZ.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 11 door de STZ geaccrediteerde specialistische zorgfuncties in huis. 
Lees hieronder meer over elk van deze zorgfuncties