Terug

Informatie voor huisartsen

Hieronder vindt u informatie specifiek voor huisartsen om te komen tot het aanbieden van patiëntenmateriaal met een goede identificatie en goede omschrijving van het te onderzoeken materiaal.

 Laatst herzien op 22-04-2016.

Hoe dient materiaal voor onderzoek te worden aangeboden

Aanvraagformulieren

Alle aangeboden histologische- en cytologische preparaten dienen vergezeld te gaan van een volledig en duidelijk ingevuld PA-aanvraagformulier. Bij voorkeur de door het laboratorium verstrekte voorgedrukte formulieren, met hierop gegevens aanvrager, alsmede de AGB-code, gebruiken.

Voor onderzoeken in kader van Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker altijd het originele aanvraagformulier, met daarop het oproepnummer verstrekt door SBKZ, gebruiken.

Op bijbehorende verpakking patiëntenmateriaal minimaal naam en geboortedatum van de patiënt vermelden, bij voorkeur preparaat voorzien van een sticker met patiëntengegevens.

N.B.: Het is niet mogelijk materiaal te verwerken zonder een volledig en duidelijk ingevulde aanvraagkaart.

Histologisch materiaal

Algemeen
Het histologisch materiaal dient te worden opgevangen in 4% gebufferde formaline. De benodigde hoeveelheid formaline is bij klein materiaal ca. 20 maal het volume van het weefsel; bij groot materiaal is dit ca. 5 maal het volume.Materiaal op formaline kan op kamertemperatuur bewaard worden.

Spoedaanvragen
Indien u eerder dan gebruikelijk een diagnose wenst (spoeduitslag), dan graag goed aangeven op het aanvraagformulier.

Cytologisch materiaal

Algemeen
In verband met autolyse van het cytologisch materiaal is het van belang, dat het materiaal zo spoedig mogelijk na afname wordt verwerkt. Men wordt verzocht het in te zenden materiaal zo spoedig mogelijk naar de afdeling Klinische Pathologie te brengen.

Cervix-uitstrijken
Klinicytpreparaat: borstelkop van steel breken en in speciaal potje voor dunne laag techniek insturen. Bij meerdere uitstrijken van een patiënt, elk borsteltje in apart potje insturen. Patiëntgegevens (naam + geboortedatum) direct op het potje vermelden of hiervoor een kleine sticker gebruiken. Van dit materiaal kunnen ook bepalingen op HPV en Chlamydia worden verricht.

Urine
Ongefixeerd in potje afgeven op de afdeling. Het eerste gedeelte van de urine niet opvangen ter voorkoming van verontreiniging van de urine met celmateriaal of micro-organismen uit de vagina, vulva of urethra. De rest van de urine verzamelen in het daarvoor bestemde potje. Wegens celdegeneratie overnacht is de eerste ochtendurine niet geschikt voor cytologisch onderzoek.
Zo spoedig mogelijk inleveren, bij voorkeur in puntbuizen voorzien van patiëntgegevens op kleine stickers. Buiten de reguliere inzendtijd kan het materiaal tot inzending worden bewaard in de koelkast (niet in vriesvak!).

Patiënten voor dunne naald punctie

Patiënten kunnen voor het puncteren van een palpabele tumor, naar de klinisch patholoog worden verwezen van 8.30 tot 16.30 uur. Door de klinisch patholoog wordt een voorlopige uitslag doorgebeld aan de aanvragend arts.

Obductieaanvraag

 • Een obductieaanvraag altijd melden via telefoonnummer (010) 291 35 65 voor overleg met dienstdoende patholoog.
 • Invullen obductieformulier.
 • Volledige patiëntgegevens (afslagplaatje).
 • Vermelden aanvragende arts met piepernummer en afdeling.
 • Vermelden van de klinische gegevens, diagnose(s), vraagstelling en verleende toestemming voor lichaamsobductie en/of schedelobductie.
 • Datum en tijdstip van overlijden.
 • Graag ook infecties vermelden plus het eventuele gebruik van antibiotica.
 • Let op: uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende obductieaanvragen worden in behandeling genomen. 

Gegevens aanvraagformulier

Op de aanvraagkaart moeten de volgende gegevens zijn vermeld:

 • Patiëntgegevens: naw-gegevens, geboortedatum, geslacht, patiëntnummer, BSN-nummer en verzekering.
 • Naam van de aanvragend arts (bij spoedaanvraag telefoonnummer vermelden).
 • Datum van afname.
 • Aard materiaal.
 • Relevante klinische gegevens.
 • Vraagstelling.

Indien een spoeduitslag wordt verlangd, dit duidelijk vermelden op de aanvraagkaart met de term SPOED-aanvraag.

Afname- en verzendmateriaal

Het door u gewenste afname- en/of verzendmateriaal is te verkrijgen door het daarvoor bestemde bestelformulier in te vullen. De volgende materialen kunnen wij u leveren:

 • Aanvraagformulieren op naam (tevens met LISZ code vermelding)
 • Formalinepotjes (gebufferde formaldehyde 4%)
 • ML-potjes voor cervixuitstrijkjes
 • Cervixbrushes
 • Mascarabrush
 • Biopsiepunch (verschillende mm’s)
 • Verzendmapjes oranje/wit
 • Absorptievelletjes
 • Blisters
 • Safety bags
 • Obductie-aanvraagformulieren

Wij printen aanvraagformulieren op naam van de aanvragers, teneinde verwisseling te voorkomen.

Onze bode komt 1x per week het patiëntenmateriaal bij uw praktijk ophalen. Tevens kan de bode bestelde artikelen bij u afleveren (dit geldt voor de regio Rijnmond).
Voor artsen buiten deze regio leveren wij de oranje/witte verzendmapjes (voorzien van ons antwoordnummer), de safety-bags en de blisters waar het patiëntenmateriaal in verzonden kan worden en de door u geplaatste bestellingen worden per post bezorgd.

Als u vragen heeft over onze dienstverlening of uw wensen kenbaar wilt maken over bijvoorbeeld de frequentie van het bezoek van onze bode dan kunt u ons bereiken via e-mail of via (010) 291 35 65.

Contactgegevens en openingstijden

Klinische Pathologie

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 35 65
F: (010) 291 38 01
E: pathologie@maasstadziekenhuis.nl

Postadres
Stichting voor Cytodiagnostisch OnderzoekAntwoordnummer 80127
3080 VB Rotterdam

Routebeschrijving

U vindt de afdeling Pathologie in bouwdeel C 4e etage.

Openingstijden en inzenden materiaal

Algemeen openingstijden
maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Inzenden materiaal maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Inzenden puncties maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Buiten de reguliere openingstijden van het laboratorium is het uitsluitend voor zeer urgente zaken mogelijk via de telefoniste (010 - 291 19 11) een klinisch patholoog of analist te raadplegen.

Contactpersonen

Secretariaat (voor vragen en uitslagen)

T: (010) 291 35 65*
F: (010) 291 38 01
E: pathologie@maasstadziekenhuis.nl

Klinisch pathologen (voor overleg m.b.t. patiënten)  Afdelingsmanager Verwerking materiaal
 • Cytologie (verwerking cytologisch materiaal), (010) 291 44 21*
 • Histologie (verwerking histologisch materiaal), (010) 291 44 35*

* Dit betreft het telefoonnummer binnen kantoortijden (08.00 - 17.00 uur). Buiten kantoortijden kunt u de afdeling Pathologie bereiken via het algemene telefoonnummer (010)  291 19 11.

Uitslag

Uitslagen van het onderzoek zijn gewoonlijk 2 dagen na inzending van het preparaat bekend. De uitslagen van  de cervixuitstrijken van het bevolkingsonderzoek zijn binnen 10 dagen bekend.
Indien de aanvrager edifactkoppeling heeft wordt de uitslag, direct na autorisatie van het rapport, elektronisch verstuurd.

Afkortingen, definities en termen

Cytologie

Celleer/cel diagnostiek

Histologie

Weefselleer/weefseldiagnostiek

Ongefixeerd materiaal

Weefsel zonder toevoeging van een conserveringsvloeistof (fixatief)

Autolyse

Zelfvertering

Fixatie

Conservering (van weefsel)

Gebufferde formaline 4%

Fixatiemiddel voor weefsel. Alle celbiologische processen worden stilgezet, waardoor autolyse wordt voorkomen. Gebufferde formaline is een giftige vloeistof, die niet door het riool mag worden gegooid.

 

Veiligheid en milieu

Voorkom besmettingsgevaar

 • Materiaal in een PolyMed etui.
 • Primaire vloeistof- of stofdichte verpakking goed sluiten en (bij vloeistoffen)  omwikkelen met voldoende vochtabsorberend materiaal.
 • Primaire verpakking (met vocht absorberend materiaal) plaatsen in een TransportBlister. De TransportBlister met inhoud plaatsen in de vloeistof- en stofdichte SafetyBag. De witte afdekstrip van de blauwe band verwijderen en voor- en achterzijde goed aandrukken. SafetyBag en aanvraagformulier los hiervan plaatsen in een PolyMed etui en  de PolyMed etui  met zipper sluiten.

Externe inzendingen opgehaald door bode

 • Klinicyte potjes van de cervixbrush kunnen meegegeven worden in de daarvoor bestemde verzameldoosjes.
 • Ook huidbiopten- en excisies kunnen in de verzameldoosjes.
 • Altijd compleet ingevulde aanvraagformulieren bijvoegen.

Aanmelden of wijzigen gegevens huisarts

Nieuwe huisarts

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten en u hebt nog niet eerder met ons samengewerkt, vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen.

Wijziging gegevens

Indien uw contactgegevens zijn gewijzigd, vragen wij u het wijzigingsformulier in te vullen.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.