Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Informatie voor huisartsen

Hieronder vindt u informatie specifiek voor huisartsen om te komen tot het aanbieden van patiëntenmateriaal met een goede identificatie en goede omschrijving van het te onderzoeken materiaal.

 Laatst herzien op 01-02-2019.