Nieuwe beeldvormende techniek beschikbaar: CT-perfusie van de hersenen

Vanaf 1 november 2019 heeft het Maasstad Ziekenhuis de beschikking over CT-perfusie van de hersenen. Door deze techniek zijn radiologen en neurologen beter in staat om patiënten met een acuut herseninfarct te diagnosticeren en behandelen.

Voorheen kwamen veel patiënten niet in aanmerking voor een intraveneuze behandeling (trombolyse) van het herseninfarct doordat het tijdstip van het ontstaan van klachten onbekend was of omdat iemand ermee wakker is geworden (wake-up stroke). Patiënten kwamen voor deze behandeling alleen in aanmerking als de klachten binnen 4.5 uur waren ontstaan.

Met behulp van CT perfusie zijn wij beter in staat om onherstelbare van herstelbare schade aan het hersenweefsel te onderscheiden, ook al bestaan de klachten langer dan 4.5 uur. Neuro-imaging wordt steeds belangrijker zowel bij het stellen van de diagnose als het selecteren van patiënten voor eventuele endovasculaire behandeling. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is het door middel van CT-perfusie van de hersenen mogelijk om patiënten beter en gerichter te behandelen.

Deze techniek betekent een enorme verbetering voor de behandeling van patiënten met een herseninfarct. Meer patiënten kunnen in aanmerking komen voor intraveneuze behandeling. Tevens kunnen wij met behulp van deze techniek beter intra-arteriële verstoppingen opsporen waardoor deze groep patiënten adequater behandeld kan worden.