Terug

Informatie werkgevers

Als werkgever krijgt u met enige regelmaat van een werknemer te horen dat er thuis gezinsuitbreiding komt. Dit is uiteraard geweldig nieuws. Werkgever en werknemer hebben in de periode die volgt dezelfde belangen: een gezonde, goed functionerende en gelukkige medewerker.

Nu blijkt dat de mate van verzuim en verminderde productie gekoppeld zijn aan de mate waarop de medewerker de zwangerschap en het ouderschap, maar ook de steun hierbij, ervaart. In Nederland ervaren bijvoorbeeld 17.000 tot 34.000 vrouwen per jaar postnatale mentale problemen (1 tot 2 vrouwen op de 10 vrouwen). Deze problematiek kan variëren tussen milde kenmerken tot aan zware psychoses. Stress speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe eerder signalen worden herkend en hoe eerder er naar gehandeld wordt, des te beter verdere ontwikkeling van problemen kunnen worden voorkomen. Ook werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Wat kan u als wergever doen?

Als er gedurende de zwangerschap een vertrouwensband ontstaat tussen de leidinggevende en de medewerker, bijvoorbeeld doordat op de zwangerschap gerelateerde...

Als er gedurende de zwangerschap een vertrouwensband ontstaat tussen de leidinggevende en de medewerker, bijvoorbeeld doordat op de zwangerschap gerelateerde problemen adequaat gereageerd wordt (bijvoorbeeld door kleine veranderingen op de werkvloer of in een werkrooster) kan dit na terugkomst van verlof zorgen dat de medewerker met problemen, eerder naar de leidinggevende stapt.

Hoe eerder er op problemen wordt gereageerd, hoe minder ziekteverzuim er optreedt.

Ook partners kunnen problemen ervaren rondom het ouderschap. Dit kan slaapproblematiek betreffen, maar ook zwaardere problematiek bij de partner waardoor veel taken op het bord van de partner terecht komen. Dit kan een extra belasting vormen die uiteindelijk kan resulteren in ziekteverzuim. De mogelijke problemen die (aanstaande) vaders ervaren, worden vaak niet uitgesproken uit schaamte. De signalen die wijzen op deze (over)belasting kunnen wel worden herkend waardoor er op een adequate manier kan worden gereageerd vanuit u als werkgever.

Als werkgever kunt u actief bijdragen aan het verminderen van dit ziekteverzuim, het verbeteren van de productiviteit en het verbeteren van het sociaal en emotioneel welzijn van de werknemer.

Training leidinggevenden

Tijdens de cursus van een dag leren leidinggevenden de werknemer te ondersteunen en signalen te herkennen die mogelijk kunnen wijzen op mentale problemen met...

Tijdens de cursus van een dag leren leidinggevenden de werknemer te ondersteunen en signalen te herkennen die mogelijk kunnen wijzen op mentale problemen met betrekking tot zwangerschap, geboorte en ouderschap.

Ook leren zij hoe het onderling vertrouwen tussen werkgever en werknemer kan worden opgebouwd tijdens de zwangerschap.  Dit vergroot de betrokkenheid van de werknemer en verlaagt het ziekteverzuim.

Voor wie is de training bedoeld?
De training is bedoeld voor leidinggevenden die in hun werk te maken hebben met medewerkers die gezinsuitbreiding krijgen.

De opzet en inhoud van de training
De training duurt een dag en kan op locatie worden gegeven. Bij de training worden meerdere leidinggevenden tegelijkertijd opgeleid in het herkennen van: adequaat reageren op- en omgaan met signalen van problematiek in het ouderschap.

Wie begeleidt de training?
De training wordt begeleid door Dr. Fabienne Naber, een trainer die opgeleid is in het herkennen van psychiatrische aandoeningen, ouder-kind problematiek en ouderschap.

Informatie en inschrijving
Begin september wordt er meer bekend over de inschrijfprocedure.

Jacobien Wagemaker, Projectleider PATH en trainer
T 06 44 64 05 24
E WagemakerJ@maasstadziekenhuis.nl

PATH-project en kosten

Het aanbieden van de training is één van de activiteiten van het Maasstad Ziekenhuis in het PATH project in het Europees gesubsidieerde Interregionale 2 Zeeën...

Het aanbieden van de training is één van de activiteiten van het Maasstad Ziekenhuis in het PATH project in het Europees gesubsidieerde Interregionale 2 Zeeën programma.

Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om bij te dragen aan sterk en voorbereid ouderschap in het belang van de gezondheid van moeder, vader én kind. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van Santeon en is een STZ ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleiding Ziekenhuizen). Kennisdelen en opleiden om hoogwaardige kwaliteit van zorg te kunnen leveren, staat voorop. Het PATH-project sluit hier helemaal op aan.

In PATH wordt door partners in Nederland, Engeland, Frankrijk en België samengewerkt om zowel online als in de praktijk (aanstaande) ouders te voorzien van informatie en training over zwangerschap, geboorte en het jonge ouderschap.

Doelstelling:
De emotionele en sociale balans van ouders en families te bevorderen door het aanreiken van kennis en vaardigheden door getrainde professionals.

Informatie en inschrijving
Begin september wordt er meer bekend over de inschrijfprocedure.

Fabiënne Naber
06 24 98 58 56
NaberF@maasstadziekenhuis.nl

 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.