Informatie werkgevers

Als werkgever krijgt u met enige regelmaat van een werknemer te horen dat er thuis gezinsuitbreiding komt. Dit is uiteraard geweldig nieuws. Werkgever en werknemer hebben in de periode die volgt dezelfde belangen: een gezonde, goed functionerende en gelukkige medewerker.

Nu blijkt dat de mate van verzuim en verminderde productie gekoppeld zijn aan de mate waarop de medewerker de zwangerschap en het ouderschap, maar ook de steun hierbij, ervaart. In Nederland ervaren bijvoorbeeld 17.000 tot 34.000 vrouwen per jaar postnatale mentale problemen (1 tot 2 vrouwen op de 10 vrouwen). Deze problematiek kan variëren tussen milde kenmerken tot aan zware psychoses. Stress speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe eerder signalen worden herkend en hoe eerder er naar gehandeld wordt, des te beter verdere ontwikkeling van problemen kunnen worden voorkomen. Ook werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen.