Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Aanmeldformulier

Via de televisie en de krant komt er steeds meer informatie op ons af over de zorg in de laatste levensfase, en welke keuzes mensen kunnen maken. Ook in ons ziekenhuis krijgen wij steeds vaker vragen over zorg aan het levenseinde.

Deze vragen kunnen gaan over: Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat? Weten uw naasten wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Heeft u uw wensen besproken en op papier vastgelegd? Wat is er te kiezen?

U kunt hierover een informatiebijeenkomst bijwonen en met ons in gesprek gaan. 

Wanneer, waar en voor wie

  • Dinsdag 24 mei 2022 van 18.30-21.30 (inloop vanaf 18.00 uur)
  • In samenwerking met SPIOR en andere partners, voor alle geïnteresseerden
    Locatie: Huis van de Wijk ’t Klooster’ Afrikaanderplein 7 Rotterdam
  • Dinsdag 21 juni 2022 van 18.30-21.30 (inloop vanaf 18.00 uur)
    In samenwerking met SPIOR en andere partners, voor alle geïnteresseerden
    Locatie: Buurthuis de Dam Persoonsdam 142 Rotterdam

Meld u aan door onderstaande gegevens in te vullen

Het Maasstad Ziekenhuis hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor onze administratie. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De online aanmeldingen worden binnen een week nadat het evenement heeft plaatsgevonden verwijderd. Voor meer informatie, raadpleeg onze privacyverklaring.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar TOPZ@maasstadziekenhuis.nl