Opvragen patiëntdossier of kopie foto met uitslag

Patiëntdossier

Als patiënt heeft u recht op inzage in of een kopie van uw dossier. Via een aanvraagformulier kunt u inzage in of een kopie van het medisch dossier aanvragen. Meer informatie

Kopie foto met uitslag

Als patiënt kunt u een kopie van foto´s (röntgenonderzoek) met uitslag aanvragen voor u zelf, voor voortzetting van de behandeling elders of een second opinion. Meer informatie