Terug

Informatie voor leveranciers

Op dit gedeelte van de website staat informatie voor leveranciers van goederen en diensten aan het Maasstad Ziekenhuis.

Inkoopvoorwaarden

Het inkopen van producten en diensten wordt altijd gedaan op basis van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg. Daarnaast hanteert het Maasstad Ziekenhuis een aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg.

U kunt hier onze algemene inkoopvoorwaarden en aanvulling downloaden:

Voor de IT-contracten kunnen de ARBIT voorwaarden worden gehanteerd. U kunt hier onze ARBIT voorwaarden downloaden:

WIBAZ Standaard Service Overeenkomst

Voor het onderhoud aan apparatuur en installaties hanteren wij de standaard service overeenkomst (SSO) van de WIBAZ. Het algemeen deel van deze overeenkomst kunt u hier downloaden:

Bijlage A van de SSO, welke u zal worden toegestuurd en niet op deze website staat, dient altijd in overleg met de inkoper te worden opgesteld.

Recall procedure Maasstad Ziekenhuis

Indien bij leverancier, al dan niet vrijwillig, een recall of veiligheidsmelding voordoet, dient de leverancier deze recall of veiligheidsmelding zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling Inkoop.

Contactgegevens afdeling Inkoop:

Veiligheid en gedragsregels/code

De veiligheid en gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die werkzaamheden verricht in opdracht van een (medisch) ondersteunende afdeling van het Maasstad Ziekenhuis (inclusief de door de opdrachtgever ingeschakelde partijen/onderaannemers) in of bij de locaties van het Maasstad Ziekenhuis.

U kunt hier onze veiligheid en gedragsregels downloaden:

Het Maasstad Ziekenhuis hanteert de gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden. Deze gedragscode beschrijft regels waaraan zij zich dienen te houden als zij zich binnen en/of op het terrein van het Maasstad Ziekenhuis bevinden.

U kunt hier onze gedragscode downloaden:

Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’

Het convenant veilige toepassing medische technologie (afgekort CMT) richt zich op risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie binnen de zorg. Een veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker, in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen en borgen.

Voor het beoordelen van steriele of te reprocessen/steriliseren medische hulpmiddelen hanteert het Maasstad Ziekenhuis een formulier wat ingevuld dient te worden.

U kunt hier ons formulier downloaden:

Facturen

Uw facturen kunnen worden gestuurd naar crediteuren@maasstadziekenhuis.nl

Voorwaarden factuur
Op een factuur worden minimaal de volgende gegevens vermeld in aparte velden, in pdf format en niet handgeschreven en met voldoende ruimte tussen deze velden:

 • De factuureisen zoals die door de Belastingdienst zijn gepubliceerd
 • Inkoopordernummer
 • Een pdf-bestand bevat één factuur met alle bijlagen. Heeft u meerdere facturen, dan graag per factuur een pdf-bestand aanleveren. De naam van het pdf-bestand moet gelijk zijn aan het factuurnummer.
 • Omschrijving artikelen/dienst; identiek conform omschrijving op de inkooporder
 • Bedrag per artikel/dienst exclusief BTW
 • IBANbankrekeningnummer leverancier
 • Vernoem de juiste rechtspersoon op de factuur in uw aanhef:
  • Stichting Maasstad Ziekenhuis
  • Poliklinische Apotheek MCRZ B.V
  • ZorgBoulevard Rotterdam B.V.
  • Vereniging Zorgboulevard Rotterdam
  • Zorg in Regio zuid Cooperatie U.A.

Facturen zonder Ordernummer en / of die niet aan de overige bovenstaande voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen en zullen met reden omkleed retour worden gestuurd.

Voor vragen over de wijziging, betalingen en openstaande facturen kunt u contact opnemen via crediteuren@maasstadziekenhuis.nl of 010-291 1886.

Algemene gegevens Maasstad Ziekenhuis

 • Kvk-nummer: 24 29 98 46
 • BTW-nummer: NL 80 86 13 960 B02
Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.