Snel, veilig en dichtbij

Na een polikliniekbezoek bij uw arts, of na een ziekenhuisopname, kunt u direct bij de Maasstad Apotheek terecht voor het verkrijgen van uw medicijnen op recept. Het voordeel hiervan voor u is, dat deze apotheek in de centrale hal van het Maasstad Ziekenhuis gevestigd is.

Door de nauwe samenwerking met artsen, de ziekenhuisapotheek en andere professionals in het Maasstad Ziekenhuis is een snelle levering van specialistische geneesmiddelen mogelijk. Daarbij beschikken de medewerkers van de apotheek over specifieke geneesmiddelenkennis ten behoeve van speciale patiëntengroepen die in het Maasstad Ziekenhuis onder behandeling zijn.

De Maasstad Apotheek is voor iedereen toegankelijk. Ook als u geen patiënt bent van het Maasstad Ziekenhuis. U kunt deze apotheek tevens als uw vaste apotheek kiezen, bijvoorbeeld omdat u in de buurt woont of werkt.