Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Meer over Ziekenhuisapotheek

Als u wordt opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis worden uw geneesmiddelen verstrekt door de verpleegkundige vanuit onze ziekenhuisapotheek.

De ziekenhuisapotheek houdt zich daarnaast bezig met de bewaking van geneesmiddelengebruik, de inkoop, bereiding, aflevering, logistiek en de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen die in ons ziekenhuis worden gebruikt. Ook laboratoriumonderzoek, informatieverstrekking, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behoren tot de taken.

De ziekenhuisapotheek verstrekt de geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden. Een deel van deze geneesmiddelen koopt de ziekenhuisapotheek in via een groothandel. Een ander deel bereidt de ziekenhuisapotheek zelf. Het geneesmiddelenassortiment is afgestemd op de specialistische zorg van het Maasstad Ziekenhuis.