Economische evaluatie van brandwondenzorg

De laser-doppler-imaging-techniek die gebruik wordt bij het diagnosticeren van brandwonden blijkt tot een betere behandeling te leiden. Deze techniek schat met laserlicht de diepte van een brandwond in. Optimaal gebruik van deze techniek kan leiden tot een snellere wondgenezing, een kortere opnameduur en daarmee tot besparing aan zorgkosten.

Met behulp van de laser-doppler-imaging-techniek kunnen artsen sneller besluiten of een operatie nodig is om een brandwond te behandelen. Dit zorgt voor een kortere tijd tot / snellere wondgenezing bij de geopereerde patiënten terwijl de totale kosten per patiënt niet significant toenemen. We verwachten dat deze nieuwe methode tot een betere behandeling voor brandwondpatiënten zal leiden. Brandwondenzorg is relatief duur omdat patiënten soms meerdere operaties moeten ondergaan en voor langere tijd in het ziekenhuis liggen. Vooral dit laatste kost veel geld. Onderzoeker Jenda Hop toont aan dat 81% van de totale kosten voor specialistische zorg voor brandwonden terug te voeren is op verblijf in het ziekenhuis. Ook blijkt dat de plaats waar de patiënt noodzakelijkerwijs op de brandwonden afdeling ligt van invloed is op de prijs van de zorg.

Naar aanleiding van Hops onderzoek hebben alle Nederlandse brandwondencentra besloten om de laser-doppler-imaging aan te schaffen en te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Voorkant promotieboekje Dr. M. J. Hop.jpg