Epidemiologie van brandwonden

Brandwondenslachtoffers die een behandeling in het ziekenhuis moeten ondergaan, komen steeds vaker in een brandwondencentrum terecht. Dat concludeert Dr. J. Dokter na onderzoek in de registers van de drie Nederlandse brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen.

Waar in de jaren tachtig en negentig ongeveer een derde van de slachtoffers naar een gespecialiseerd brandwondencentrum ging, is dat momenteel in ongeveer de helft van de gevallen. Bij kinderen ligt het percentage doorverwijzingen nog hoger. Eén van de redenen voor deze verandering is het feit dat brandwondencentra tegenwoordig in een steeds vroeger stadium worden geconsulteerd door reguliere ziekenhuizen. Ook de invoering van een nieuwe werkwijze heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de toestroom naar de brandwondencentra. In 1998 brachten de Nederlandse Brandwonden Stichting en het Ministerie van Defensie de ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) naar Nederland, vrij vertaald een cursus spoedeisende hulp bij brandwonden. Door verbeterde behandelmethodes en doordat de brandwondencentra ook de minder zware gevallen behandelen, zag Dr. J. Dokter de sterftecijfers sinds 1986 dalen en is er dus sprake van een grotere overlevingskans.

Daarnaast onderzocht Dokter alle bacteriologische kweken van nieuw binnengekomen patiënten bij de drie brandwondencentra. Hieruit bleek dat vooral patiënten die overgeplaatst worden uit buitenlandse ziekenhuizen regelmatig antibioticaresistente bacteriën bij zich dragen, zoals de MRSA-bacterie.

Voorkant promotieboekje Dr. J. Dokter.jpg