Risico’s voor de kinderhuid; uitdagingen in brandwonden, chirurgie en specifieke infecties

Dit proefschrift van Dr. M.G.A. Baartmans richt zich op kinderen met bedreigende huidaandoeningen. De inhoud handelt over de diagnose, behandeling en uitkomst van huidaandoeningen bij kinderen zoals brandwonden, na grote huidoperaties en speciale infecties.

Jaarlijks worden er ongeveer 250 kinderen met brandwonden opgenomen in een van de drie Nederlandse brandwondencentra. Indicatie voor opname zijn met name het totaal verbrand lichaamsoppervlakte (TVLO) waarbij 5% of meer is verbrand of brandwonden in functionele gebieden. Voor overplaatsing beoordelen medische teams van verwijzende ziekenhuizen het kind, stabiliseren de vitale functies, koelen de brandwonden, berekenen het TVLO en geven daarna, wanneer noodzakelijk, intraveneuze rehydratie, pijnbestrijding en wondverzorging. Ondanks cursussen die leren hoe men in dergelijke situaties moet handelen, kan de eerstehulpzorg vóór verwijzing naar brandwondencentra beter. Zo is bijvoorbeeld de inschatting van het TVLO nogal eens onjuist en wordt er bij één op de vijf kinderen geen pijnbestrijding voor overplaatsing naar een brandwondencentrum gegeven. Daarnaast bleek dat maar in 41% van de gevallen de dosering adequaat was. Bij onvoldoende pijnbestrijding kan de pijnperceptie beïnvloed worden voor het latere leven. Onderwijs en trainingen moeten de professionals in de gezondheidzorg bewust maken dat pijnbestrijding nodig is en dat juiste doseringen worden gegeven. Pijnbestrijding kan worden verbeterd door gebruik te maken van gevalideerde pijnscores om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen. De COMFORT-B schaal werd gezien als de beste schaal om achtergrond en procedurele pijn te meten en daarnaast heeft deze de beste eigenschappen om te gebruiken in combinatie met pijn protocollen en voor onderzoek. Dit onderzoek richtte zich ook op de behandeling van staphylococcenscalded skin syndrome (SSSS) bij kinderen. Ernstig aangedane patiënten moeten worden behandeld in op een pediatrische intensive care unit (PICU) of brandwondencentrum. Om overmatig vochtverlies te voorkomen en daarnaast de pijn te verminderen hebben we onze patiënten behandeld met speciale wondbedekkers (Omiderm ® en Suprathel ®). Deze methode was nog niet eerder toegepast bij kinderen met SSSS. We formuleerden richtlijnen voor de behandeling van SSSS en adviseerden de speciale wondbedekkers als essentieel in de behandeling.

Voorkant promotieboekje Dr. M.G.A. Baartmans.jpg