Multidisciplinaire behandeling

Brandwondenzorg vergt specialistisch opgeleid personeel en een multidisciplinair afgestemd beleid tijdens de opname en nazorg.

In het Brandwondencentrum wordt zowel klinisch als poliklinisch nauw samengewerkt tussen brandwondenartsen, traumachirurgen, intensivisten, anesthesisten, (plastisch) chirurgen, kinderartsen, medisch microbiologen, fysio- en ergotherapeuten en paramedisch personeel. Door het specialistische karakter van brandwondenzorg wordt er zo nodig beroep gedaan op artsen met verschillende specialismen.

Het behandelteam wordt versterkt door brandwondverpleegkundigen, Intensive Care verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en een nazorgverpleegkundige. Voor geestelijke en maatschappelijke hulpverlening wordt er samengewerkt met pedagogisch hulpverleners, psychologen, geestelijke verzorgers en maatschappelijk werkers.

Wanneer geen opname noodzakelijk is, wordt er ook wondbehandeling gedaan in dagbehandeling. Daarnaast is er een polikliniek, waarbij de nadruk ligt op de nazorg: het behandelen van littekens van patiënten en het aanbieden van psychosociale zorg. Door dit alles bij elkaar is de zorg voor patiënten met brandwonden kwalitatief hoogstaand, waarbij bij uitstek de patiënt centraal staat.