Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Meer over Eerste Hart Hulp (EHH)

De Eerste Hart Hulp (EHH) is de spoedeisende hulp voor patiënten met acute hartklachten zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. U kunt op de EHH terecht met een verwijzing door de ambulance, huisarts, huisartsenpost of specialist.