Meer over Eerste Hart Hulp (EHH)

De Eerste Hart Hulp (EHH) is de spoedeisende hulp voor patiënten met acute hartklachten zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. U kunt op de EHH terecht met een verwijzing door de ambulance, huisarts, huisartsenpost of specialist.