Terug

Meer over Bariatrie Expertisecentrum

In het Bariatrie Expertisecentrum voor obesitas staat een multidisciplinair team, een team met daarin verschillende medische specialisten en verpleegkundigen, voor u klaar om samen de strijd tegen de kilo’s aan te gaan. De behandeling bestaat uit een volledig programma dat als doel heeft uw gezondheid te verbeteren. Onderdeel van het behandelprogramma is een bariatrische operatie, een operatie waarbij de maag wordt verkleind.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft inmiddels 30 jaar ervaring in de bariatrische chirurgie. Ook leidt het als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland chirurgen op tot bariatrisch chirurgen, die zijn gespecialiseerd in maagverkleinende operaties. Jaarlijks worden er meer dan 600 operaties in het Bariatrie Expertisecentrum voor obesitas uitgevoerd.

Voorlichtingsfilm Bariatrie

Multidisciplinair team

Omdat de behandeling van ernstig overgewicht vraagt om specifieke kennis van verschillende medische specialismen, zorgt een multidisciplinair team voor u. Dit...

Omdat de behandeling van ernstig overgewicht vraagt om specifieke kennis van verschillende medische specialismen, zorgt een multidisciplinair team voor u. Dit team bestaat uit de volgende personen:

 • Verpleegkundige specialist en physician assistant
  De verpleegkundig specialist en physician assistant zijn academisch opgeleid en werken samen met de chirurg. Soms nemen zij bepaalde taken van de chirurg over. Hij of zij is verantwoordelijk voor de directe medische zorg en de voorlichting aan patiënten. U kunt hem of haar dan ook op verschillende momenten in het behandelprogramma tegenkomen. Hij of zij biedt zowel medische zorg als ondersteuning en begeleiding.

  “De patiënt moet het zelf doen. Hij of zij heeft zelf de grootste invloed op het succes van de behandeling. Maar wij zijn er voor hem of haar.” Verpleegkundig specialist

  Bekijk hier een filmpje waarin onze verpleegkundig specialist en physician assistant zelf vertellen wat u van ze kunt verwachten.
 • Internist
  De internist is de arts die is gespecialiseerd in het opsporen, behandelen en voorkómen van aandoeningen van de inwendige organen. Diabeteszorg valt hier ook onder.

  De internist bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met u en beoordeelt of er medische oorzaken voor het overgewicht zijn. Ook gaat hij of zij na of het overgewicht heeft geleid tot andere gezondheidsproblemen. Het is mogelijk dat hij of zij u doorstuurt naar een andere medisch specialist zoals de longarts, cardioloog of KNO-arts. Dit om na te gaan of er mogelijke risico’s voor de operatie zijn en om de kans op succes na de operatie te vergroten.

  “Niemand laat zich zomaar opereren: dat is een weloverwogen besluit, waar moed voor nodig is.” Internist

 • Bariatrisch of gastro-intestinaal chirurg
  Een bariatrisch chirurg heeft maagverkleinende operaties als specialisme. Een gastro-intestinaal chirurg heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van maag- en darmen. Hij of zij zal samen met u bepalen welke operatie het best bij u past en zal daarna de operatie uitvoeren.

  “Deze operatie is voor veel mensen met ernstig overgewicht de enige mogelijkheid om weer een gezond gewicht te kunnen bereiken.” Bariatrisch chirurg

  Bekijk hier een filmpje waarin onze chirurg zelf vertelt wat u van hem kunt verwachten.

 • Diëtist
  De diëtist is een specialist op het gebied van voeding. In het behandelprogramma behandelt en begeleidt hij of zij u bij de verandering naar een gezonde voedingsstijl. Ook beantwoordt deze persoon al uw vragen die met eten en drinken te maken hebben. Hij of zij geeft u een deskundig voedingsadvies dat is aangepast op uw persoonlijke behoeften en wensen.

  U komt de diëtist tijdens het behandelprogramma zowel in groepsbijeenkomsten als in persoonlijke afspraken tegen.

  “Eten is een noodzaak, bewust eten is een kunst!” Diëtist

 • Psycholoog
  De psycholoog houdt zich bezig met de gedachten, gevoelens en het gedrag van de mens. Een behandeling door de psycholoog kan bestaan uit persoonlijke gesprekken of groepsbijeenkomsten. Tijdens deze gesprekken kan hij of zij u ondersteunen en begeleiden, bijv. bij het veranderen van bepaald gedrag of bij het omgaan met veranderingen.

  De psycholoog is in het behandelprogramma betrokken bij de screening in het voortraject en kan ook op elk ander moment in het behandelprogramma hulp bieden. Dit betekent dat wanneer er behoefte is aan psychologische hulp, deze aan u kan worden geboden.

  “Dit traject vraagt meer van je dan je vooraf kunt bedenken. Probeer het niet allemaal in je eentje op te lossen en vraag hulp.” Psychologe

 • Bewegingsagoog
  De bewegingsagoog is gespecialiseerd in beweging. Hij of zij biedt sportactiviteiten of oefeningen aan voor mensen die daar moeite mee hebben of moeilijkheden ervaren. Daarbij staat begeleiding en hulp centraal.
  In ons behandelprogramma kunt u enkele weken na de operatie samen met andere obesitaspatiënten sporten tijdens de sportsessies bij de bewegingsagoog. Hij of zij geeft u als start in de eerste sessie uitleg over functioneel bewegen; wat is dit, hoe doe je dat en waarom doe je dit? Tijdens alle sportmomenten is hij of zij er om u te begeleiden. Aan het einde van het beweegprogramma denkt de bewegingsagoog ook graag met u mee over hoe u zelf kunt blijven sporten en waar u dat kunt doen.

  “Na de operatie is een bewuste manier van bewegen noodzakelijk, zodat uw lichaam in optimale conditie kan komen. Wij coachen u graag, zowel tijdens als na het programma!” Bewegingsagoog

 

Behandelprogramma

Ons behandelprogramma start met een voortraject, daarna vindt de operatie plaats en tot slot is er een nazorgtraject. U wordt op deze manier behandeld en tegelijkertijd...

Ons behandelprogramma start met een voortraject, daarna vindt de operatie plaats en tot slot is er een nazorgtraject. U wordt op deze manier behandeld en tegelijkertijd intensief begeleid tijdens het hele proces. Het complete behandelprogramma duurt 5 jaar. Het programma is zo uitgebreid om er zo goed mogelijk in te slagen uw overgewicht te verminderen en uw gezondheid te verbeteren.

Lees hier welke stappen u in ons behandelprogramma, ook zorgpad genoemd, doorloopt. Of klik op onderstaande afbeelding voor een overzicht van het behandelprogramma.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.