Onze faciliteiten

Op de afdeling Dagbehandeling bevinden zich:

  • Twee behandelkamers.
  • Een infuuskamer (ook wel 'stoelenkamer'). Op deze kamer komen patiënten die in dagbehandeling een infuus krijgen met medicatie. Dit zijn vaak patiënten die regelmatig terugkeren voor een behandeling.
  • Een operatiekamer.
  • Een holding waar u wordt voorbereid op de ingreep.
  • Een recoverykamer waar u herstelt na de ingreep.

Ook kinderen komen op de dagbehandeling. Kinderdagbehandelingen zoals amandelenknippen en het plaatsen van buisjes in de oren worden uitgevoerd door een KNO-arts. Er is een kinderverpleegkundige en een pedagogisch medewerker aanwezig die de behandeling begeleiden. Eén van de ouders mag aanwezig zijn totdat het kind slaapt. Ook in de uitslaapkamer mag één van de ouders aanwezig zijn.