Terug

Aandachtsgebieden

 

Kliniek

De Geestelijke verzorging (GV) is beschikbaar voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn.

De Geestelijke verzorging (GV) is beschikbaar voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Daarnaast kunnen ook partners, kinderen of andere direct betrokkenen bij de GV terecht.

Waar gaan deze gesprekken over?

  • Emoties een plaats geven
  • Terugblik op de hoogtepunten van het leven
  • Mogelijkheden in de toekomst
  • Omgaan met de huidige situatie
  • Levensbeschouwelijke en/of geloofsvragen
  • Vragen over het maken van keuzes met betrekking tot een voorgestelde medische behandeling
  • Omgaan met het levenseinde

Polikliniek

Geestelijke verzorging is niet standaard op de polikliniek aanwezig.

Geestelijke verzorging is niet standaard op de polikliniek aanwezig.

In bijzondere situaties kan de hulp van de Geestelijke Verzorging via verpleegkundigen of artsen worden ingeroepen.

Palliatieve zorg

Een terminale ziekte kan een confronterende diagnose zijn.

Een terminale ziekte kan een confronterende diagnose zijn.

In een dergelijke situatie zoekt één van de geestelijk verzorgers contact om na te gaan of er behoefte is aan één of meerdere gesprekken.

Begeleiding bij rituelen

Geestelijk verzorgers kunnen patiënten en hun naasten ook bijstaan door het uitvoeren van een ritueel. Bij ingrijpende situaties kan hier behoefte aan zijn....

Geestelijk verzorgers kunnen patiënten en hun naasten ook bijstaan door het uitvoeren van een ritueel. Bij ingrijpende situaties kan hier behoefte aan zijn.

Denk aan:

  • verwelkoming in het leven van pasgeboren kinderen (bv. doop, influisteren islamitische geloofsbelijdenis)
  • het volhouden in tijden van ernstige ziekte (bv. ziekenzalving of –zegen, islamitisch smeekgebed)
  • bij het afscheid van het leven (bv. zegening of afscheidsritueel, Koranrecitatie).

Stilteruimte

Op de 1e verdieping boven de hoofdingang van het ziekenhuis is de Stilteruimte te vinden.

Op de 1e verdieping boven de hoofdingang van het ziekenhuis is de Stilteruimte te vinden.

De Stilteruimte is een plek om even op adem te komen door middel van rust, meditatie of gebed.

In de Stilteruimte ligt religieuze en humanistische lectuur. Ook ligt er een gebeden/gedachtenboek waarin geschreven kan worden. In de beglazing zijn symbolen opgenomen uit de religieuze tradities van over heel de wereld.
Maandelijks ligt er een gedicht, waarvan een exemplaar meegenomen kan worden. Verder is er de mogelijkheid om een kaars aan te steken. Voor gelovigen van alle stromingen is er ruimte voor gebed. In de buurt van deze ruimte is er rituele wasgelegenheid.
Het stiltecentrum is dag en nacht open.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.