Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Wijziging declaratiekosten pedicure

Zoals u wellicht hebt vernomen is er per 1 januari 2015 een wijziging opgetreden voor wat betreft de declaratie van de kosten voor de pedicure bij Diabetes Mellitus.

Voorheen verrichtte Livit één keer per jaar een voetscreening, waarbij u een Simm’s classificatie kreeg uitgereikt. U stuurde de rekening van de pedicure samen met de Simm’s classificatie op naar uw verzekeraar. Deze bepaalde vervolgens of en hoeveel er vergoed werd en keerde dat aan u uit. Dit is nu veranderd voor een deel van de mensen met Diabetes Mellitus.

Nieuw: vaststellen zorgprofiel

In de nieuwe situatie is het zo geregeld dat er niet alleen een Simm’s classificatie moet worden bepaald, maar er dient ook een zorgprofiel te worden vastgesteld.

Simm’s 0

Als er vorig jaar Simm’s 0 bij u is vastgesteld, dan kunt u nu gewoon wachten tot u opnieuw door de internist of diabetesverpleegkundige naar Livit wordt verwezen voor vaststelling van het zorgprofiel. De eventuele rekening van uw pedicure kunt u direct naar uw verzekeraar blijven sturen. Uw verzekeraar bepaalt of en hoeveel er vergoed wordt.

Simm’s 1 of hoger

Als er vorig jaar Simm’s 1 of hoger bij u is vastgesteld, kan het zijn dat u in zorgprofiel 2 of hoger uitkomt. Dit houdt in dat de declaratie van de pedicure dan via een podotherapeut moet lopen. In het Maasstad Ziekenhuis hopen wij per 1 maart een samenwerkingsverband met een podotherapeut te hebben. U kunt hier nu dus nog niet terecht. U kunt daarom het beste de rekeningen van uw pedicure opsparen en in de maand maart contact opnemen voor een verwijzing. Dit kan per e-mail of telefoon via de polikliniek Diabeteszorg, zie contactgegevens onderaan deze brief.
Als er vorig jaar Simm’s 1 of hoger is vastgesteld en als u de rekeningen van de pedicure niet kunt voorschieten of als u een andere reden hebt om nu meteen al een podotherapeut te bezoeken, neemt u dan a.u.b. contact op met de  polikliniek Diabeteszorg. Wij zullen dan zorg dragen voor verwijzing naar een andere podotherapeut.

Nog vragen?

Indien u nog vragen hebt, neemt u dan a.u.b. telefonisch contact op via (010) 291 36 65.