Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Meer over Diabetes Expertisecentrum

Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over een modern expertisecentrum en een multidisciplinair team van specialisten voor patiënten met diabetes mellitus. Het team bestaat uit professionele en ervaren internisten/endocrinologen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en medewerkers van het voetenteam.

Het Diabetes Expertisecentrum ondersteunt de diabeteszorg in de eerstelijn (van de huisartsen en praktijkondersteuners) met raad en daad, voorlichting en bijeenkomsten. Samen zorgen we voor diabeteszorg op maat en dicht bij de patiënt.

Het Diabetes Expertisecentrum staat voor:

  • Multidisciplinair diabetesteam: alle specialisten werken nauw samen
  • Complete zorg: alle benodigde zorg op de Zorgboulevard
  • Korte toegangstijd
  • Speciale spreekuren: voor insulinepompgebruikers, zwangeren en jongvolwassenen

Het Diabetes Expertisecentrum is gespecialiseerd in insulinepomptherapie en continue glucose sensortherapie.

Multidisciplinair diabetesteam

null

Binnen de afdeling Interne Geneeskunde is het multidisciplinair diabetesteam van het Maasstad Ziekenhuis gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van patiënten met diabetes mellitus. Het team bestaat uit professionele en ervaren endocrinologen/internisten en diabetesverpleegkundigen. Het team werkt nauw samen met de afdelingen Diëtetiek, Podotherapie, Oogheelkunde, het Bariatrisch team, de kinderdiabetesverpleegkundige, de kinderarts en de gynaecoloog. Daarnaast wordt ook samengewerkt met psychologen, nefrologen en het voetenteam.

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in het voorlichten, begeleiden en instrueren van patiënten met diabetes mellitus. Tijdens uw controlebezoeken aan de diabetesverpleegkundige leert u hoe u in de dagelijkse praktijk hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan. De diabetesverpleegkundige helpt u inzicht te krijgen in de aard van uw aandoening en oefent bepaalde vaardigheden met u, zoals het leren injecteren van insuline. Ook komt tijdens uw bezoeken aan de diabetesverpleegkundige de regulatie van uw bloedglucosewaarden aan bod. En wordt er ingegaan op de factoren die de kans op complicaties vergroten. Zo nodig heeft de diabetesverpleegkundige overleg met de internist/endocrinoloog. Indien u diabetes mellitus heeft en bent opgenomen geweest in ons ziekenhuis, wordt u op afstand begeleid door de diabetesverpleegkundige en de internist. Na ontslag vindt er een schriftelijke overdracht plaats naar uw huisarts als u daar onder controle bent voor uw diabetes mellitus.

Diëtist

Diabetes mellitus is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland en voeding speelt hierbij een cruciale rol. Er worden veel fabels verteld over diabetes mellitus. Zo denken veel mensen dat als je diabetes mellitus hebt, je geen voeding die suiker bevat meer mag hebben. Dat is echter niet waar. Maar hoe weet u wat wel goed is voor uw lichaam? Onderzoek laat zien dat bij diabetes mellitus koolhydraten en vetten een belangrijke rol spelen. Deze rol verschilt per persoon en is bij diabetes mellitus type 1 anders dan bij diabetes mellitus type 2. Bovendien is ieder mens anders: afhankelijk van de leefstijl en het type diabetes mellitus heeft uw lichaam andere behoeften dan dat van een ander. Deze behoeften zijn persoonlijk en veranderen ook nog eens per levensfase. Hoe zorgt u er nu voor dat uw dagelijkse voeding past bij uw ziekte? Dat is niet eenvoudig, daar heeft u uitgebreide voedingskennis, medische kennis en een flinke portie ervaring voor nodig. De diëtist is de aangewezen persoon om u hierbij te helpen.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist voert in afwisseling met de artsen uw medische controles uit, ondersteunt het diabetesteam en onderhoudt waar nodig contact met u of uw huisarts. De verpleegkundig specialist ondersteunt met name bij mensen met diabetes mellitus type 2. Als u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt de internist dit vooraf met u. De afspraken bij uw diabetesverpleegkundige blijven gehandhaafd.

Diabetes mellitus bij opname in het ziekenhuis

Als u wordt opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis en u heeft ook diabetes mellitus, wordt de diabetesverpleegkundige op de hoogte gebracht. Uw situatie kan namelijk van invloed zijn op de bloedglucoseregulatie. Tijdens uw opname beoordeelt de diabetesverpleegkundige in samenwerking met de internist uw bloedglucosewaarden. Indien nodig wordt de medicatie en/of insuline aangepast met als doel uw herstel te bevorderen. Dit kan op de achtergrond gebeuren, maar indien nodig komt de diabetesverpleegkundige langs op de afdeling voor uitleg en instructie. Wanneer u zelf behoefte heeft aan een gesprek met de diabetesverpleegkundige, dan kunt u dit tijdens uw opname kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundige van de afdeling. Meer informatie leest u in de folder.

Diabetes mellitus en dialyse

Wanneer u wordt behandeld in het Dialysecentrum van het  Maasstad Ziekenhuis en u heeft tevens diabetes mellitus, komt de diabetesverpleegkundige bij u langs. Zowel dialyse als diabetes mellitus brengen een aantal leefregels met zich mee die in eerste instantie wellicht lastig te combineren zijn. Tijdens het bezoek van de diabetesverpleegkunde kijken we hoe deze leefregels te combineren zijn. In de eerste periode van de dialyse zijn deze bezoeken wat frequenter. Dit komt doordat de tabletten of insuline soms aangepast moeten worden. Het is uiteraard mogelijk om bij vragen tussentijds contact op te nemen met de diabetesverpleegkundige via  (010) 291 36 65 of de BeterDichtbij app.