Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Meer over Infectieziekten

Elke patiënt met een infectieziekte kan worden gezien op de polikliniek Infectieziekten. Bij de polikliniek Infectieziekten kunt u terecht voor de behandeling van infectieziekten in het algemeen en in het bijzonder voor de behandeling en begeleiding bij HIV, Hepatitis B, Hepatitis C en SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen).

HIV-behandelcentrum

De polikliniek Infectieziekten van het Maasstad Ziekenhuis is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als HIV-behandelcentrum. Voor het behandelen van HIV-patiënten is een speciale vergunning van het Ministerie nodig. Maasstad Ziekenhuis heeft zo'n vergunning, samen met het Erasmus Medisch Centrum. Alle patiënten met HIV uit Rotterdam-Zuid en omgeving kunnen in het Maasstad Ziekenhuis volledig behandeld worden. Daarnaast is het Maasstad Ziekenhuis een hepatitis-behandelcentrum, dit in samenwerking met de afdeling MDL (Maag-Darm-Lever). Testen en behandelen van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) kan ook op de polikliniek Infectieziekten. Met verwijzing (van de huisarts) kunt u telefonisch een afspraak maken. Op de polikliniek kunt u zich volledig laten screenen. Dat wil zeggen dat u getest kan worden op syfilis, gonorroe, chlamydia, hepatitis B, C en HIV.

Professionaliteit

Op de polikliniek en verpleegafdeling werken ervaren, professionele specialisten en verpleegkundig specialisten die voortdurend een hoog niveau van zorg nastreven. Om dit zorgniveau te bereiken volgen onze specialisten nascholingen en cursussen, worden multidisciplinaire besprekingen gehouden en onderwijzen zij elkaar en de artsen in opleiding. Er wordt samen gewerkt tussen specialisten, artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, en doktersassistenten. U kunt als patiënt rekenen op een toegewijd team, zorg op maat en diagnostiek en behandeling volgens huidige standaarden en richtlijnen.

U wordt behandeld door een internist-infectioloog die gespecialiseerd is op het gebied van infectieziekten in het algemeen en HIV en Hepatitis B en C in het bijzonder. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor alle aspecten van de HIV- of Hepatitis infectie. Hij/Zij stelt in overleg met u een behandelplan op voor uw ziekte. Daarnaast kan de mogelijkheid besproken worden om mee te doen aan onderzoek (klinische trials) met bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen. Indien nodig wordt u verwezen naar andere medisch specialisten.

Op de polikliniek Infectieziekten wordt naast infectiologen gewerkt met verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist heeft zowel eigen spreekuren als gezamenlijke spreekuren met de HIV-behandelaars. Op het spreekuur van de verpleegkundig specialist kunt u alleen of samen met uw partner, familieleden of vrienden terecht. De verpleegkundig specialist:

  • is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met HIV/AIDS, hepatitis B en C en SOA;
  • verleent psychosociale zorg aan mensen met HIV en hepatitis;
  • bespreekt problemen rond het leven met HIV/hepatitis, zoals problemen op het gebied van seksualiteit en relaties en het omgaan met stigma;
  • geeft informatie en instructie over het gebruik van medicatie;
  • verricht verpleegkundig en medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HIV, hepatitis en SOA;
  • stelt informatie over andere hulpverlenende organisaties beschikbaar en verwijst zo nodig door;
  • is beschikbaar voor informatie aan hulpverleners in en buiten het ziekenhuis.

Samenwerking en positie in de regio

Patiënten met HIV/Hepatitis/SOA/andere infectieziekten kunnen verwezen worden naar ons behandelcentrum via de GGD, huisartsen, specialisten uit ziekenhuizen in de regio en andere HIV-behandelcentra. De polikliniek onderhoudt goede contacten met de verwijzers in de regio. Daarnaast is er in het Maasstad Ziekenhuis een team van specialisten betrokken bij de behandeling van onze patiënten.

Kwaliteit en veiligheid

Er wordt voortdurend gestreefd naar kwalitatief hoogstaande zorg en een hoge graad van (patiënt)veiligheid. Het ziekenhuis en de vakgroep richten de zorgprocessen in naar de eisen van verschillende instanties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren. Daarnaast wordt er samengewerkt met verzekeraars op het gebied van normen en kwaliteitseisen/-parameters. De zorgprocessen worden met regelmaat getoetst door collega specialisten uit andere ziekenhuizen (visitatie) en door externe, onafhankelijke instanties (certificering).

Wetenschap en scholing

Ook wordt er op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van de medische wetenschap door uitvoering van medische onderzoeken/studies. Op dit moment lopen er binnen het vakgebied Interne geneeskunde en zo ook op de polikliniek Infectieziekten verschillende onderzoeken, en worden er met enige regelmaat onderzoeken gepubliceerd. Opleiding, onderzoek en leertrajecten worden binnen het Maasstad Ziekenhuis gefaciliteerd door de Maasstad Academie.