Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Meer over Interne Geneeskunde

Het specialisme Interne Geneeskunde richt zich op het diagnosticeren, behandelen en voorkómen van aandoeningen van de inwendige organen. Het is een zeer breed georiënteerd specialisme en is onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden. De specialisten zijn in één of meerdere aandachtsgebieden gespecialiseerd.

Aandachtsgebieden

Onze specialisten zijn in één of meerdere aandachtsgebieden gespecialiseerd. De volgende aandachtsgebieden zijn zowel in de kliniek als op de polikliniek te onderscheiden:

 • Algemene Interne Geneeskunde
  (vele verschillende ziekteverschijnselen en aandoeningen)
 • Acute Interne Geneeskunde
  (acute ziekten en spoedeisende situaties)
 • Diabeteszorg
  (diabetes mellitus type 1, - type 2 en zwangerschapsdiabetes mellitus)
 • Endocrinologie
  (hormonale aandoeningen en stofwisselingsstoornissen)
 • Hematologie/Oncologie
  (ziekten van bloed, beenmerg, lymfeklieren en diverse vormen van kanker)
 • Infectieziekten
  (diverse infectieziekten, met expertise in onder andere HIV, hepatitis B en C)
 • Nefrologie
  (nierziekten, dialyse en niertransplantatie)

Professionaliteit

Op de polikliniek en verpleegafdeling werken ervaren, professionele specialisten die voortdurend een hoog niveau van zorg nastreven. Om dit zorgniveau te bereiken volgen onze specialisten nascholingen en cursussen, worden multidisciplinaire besprekingen gehouden en onderwijzen zij elkaar en de artsen in opleiding. De specialisten werken samen met artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, en doktersassistenten. U kunt als patiënt rekenen op een toegewijde arts, zorg op maat en diagnostiek en behandeling volgens huidige standaarden en richtlijnen.

Samenwerking en positie in de regio

De vakgroep onderhoudt goede contacten met verwijzers uit de regio. In het ziekenhuis heeft het vakgebied veel raakvlak met andere specialismen, waarmee nauw wordt samengewerkt. Met de ziekenhuizen in de regio wordt eveneens intensief samengewerkt. Verschillende ziekenhuizen verwijzen voor acute en/of specialistische zorg patiënten naar het Maasstad Ziekenhuis.

Kwaliteit en veiligheid

Er wordt voortdurend gestreefd naar kwalitatief hoogstaande zorg en een hoge graad van (patiënt)veiligheid. Het ziekenhuis en de vakgroep richten de zorgprocessen in naar de eisen van verschillende instanties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Internisten Vereniging. Daarnaast wordt er samengewerkt met verzekeraars op het gebied van normen en kwaliteitseisen/-parameters. De zorgprocessen worden met regelmaat getoetst collega specialisten uit andere ziekenhuizen (visitatie) en door externe, onafhankelijke instanties (certificering).

Wetenschap en scholing

Ook wordt er op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van de medische wetenschap door uitvoering van medische onderzoeken / studies.  Op dit moment lopen er binnen het vakgebied interne geneeskunde verschillende onderzoeken, en worden er met enige regelmaat onderzoeken gepubliceerd. Opleiding, onderzoek en leertrajecten worden binnen het Maasstad Ziekenhuis gefaciliteerd door de Maasstad Academie.