Voorlichting over dialyse

Wanneer transplantatie nog niet of helemaal niet aan de orde is wordt gesproken over andere nierfunctie-vervangende therapieën.