Terug

Verpleegkundige Hemato-oncologie

De opleiding tot Hemato-oncologieverpleegkundige kan plaatsvinden vanuit de afdeling Oncologie/Hematologie.

 

Afdeling Oncologie/Hematologie

De afdeling Oncologie/ Hematologie bestaat uit een klinische afdeling en een dagbehandeling.

De afdeling Oncologie/ Hematologie bestaat uit een klinische afdeling en een dagbehandeling.

De afdeling bestaat uit 19 bedden, allen gelegen op éénpersoonskamers.
De dagbehandeling bestaat uit 14 stoelen, verdeeld over drie éénpersoonskamers en één zaal. De opname-indicaties van de zorgvragers op afdeling Medische Oncologie/ Hematologie zijn voornamelijk gericht op; het toedienen van cytostatica, de palliatieve zorg, de terminale zorg en ondersteunende behandelingen.

Het beroep Hemato-oncologieverpleegkundige

Ben je op zoek naar een baan vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg?

Ben je op zoek naar een baan vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg?

Ben je als verpleegkundige werkzaam op een hemato-oncologische afdeling, dan heb je ervaren hoe dynamisch en afwisselend dit vakgebied is.
Het werk van een hemato-oncologieverpleegkundige is veelzijdig en omvat het hele spectrum van zorg. Van preventie tot diagnostiek, van curatie tot palliatie. De diagnose komt in veel situaties onverwacht. Als hemato-oncologieverpleegkundige heb je een belangrijke rol in de begeleiding van de patiënt en zijn naaste omgeving. Je geeft voorlichting, advies en instructie, afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt. Preventief onderzoek, complexe en langdurige behandelmethoden hebben geleid tot een intensivering van de zorg met een multidisciplinair karakter.
De veelal intensieve behandelingen kunnen leiden tot hemodynamische instabiliteit en vereisen dat je de gezondheidstoestand van de patiënt continu observeert en je interventies bijstelt op basis van je evaluatie.

Op Hemato-oncologisch gebied wordt veel onderzoek gedaan en ook jij zal een bijdrage leveren aan het verzamelen van gegevens. Onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten waardoor dit beroep continu in beweging is. Nieuwe, vaak intensieve, behandelingen vragen van jou een nauwkeurige analyse van gezondheidsproblemen en adequaat handelen bij veranderingen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, ben jij als Hemato-oncologieverpleegkundige op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied en is er regelmatig intercollegiaal overleg. In de hemato-oncologische zorg zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de behandeling en de zorg van de patiënt. Als Hemato-oncologieverpleegkundige heb je een proactieve rol bij patiëntenbesprekingen en werk je nauw samen met verschillende hulpverleners voor een eenduidig beleid en afstemming op de individuele situatie van de patiënt en zijn naasten.
Hou je van uitdaging en spreekt dit specialisme je aan, dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

De opleiding

De opleiding duurt 12 maanden op basis van een dienstverband van minimaal 30 uur per week.

De opleiding duurt 12 maanden op basis van een dienstverband van minimaal 30 uur per week.

Er is een minimaal dienstverband van 24 uur per week vastgesteld. Aanvang opleiding: in december.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding staan hieronder beschreven.

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding staan hieronder beschreven.

 • Diploma Verpleegkunde MBO niveau 4 of;
 • Diploma Verpleegkunde HBO niveau 5 of;
 • Diploma A- verpleegkunde;
 • BIG registratie;
 • Dienstverband met zorginstelling;
 • Werken op een hemato-oncologische afdeling.

Om in aanmerking te komen voor deze opleiding moet je voorwerken op de afdeling Oncologie/Hematologie.

De totale opleiding bestaat uit 19 lesdagen, deze lesdagen worden verzorgd door de Zorgacademie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

Inleiding oncologie; Hemato-oncologie (basis); Hemato-oncologie (specifiek); Communicatie; Kwaliteitszorg; Evidence Based Practice. Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Het beroep Hemato-oncologieverpleegkundige omvat 7 kerncompetenties. De kerncompetenties zijn tot stand gekomen door de landelijke eindtermen en beroepsdeelprofielen van alle opleidingen die vallen onder het College van Ziekenhuisopleidingen (CZO) naast elkaar te leggen.

Er zijn 6 leerwegoverstijgende kerncompetenties en 1 specifieke kerncompetentie, gericht op de beroepspraktijk. De kerncompetenties zijn uitgewerkt in termen van gedrag: de zogenaamde gedragsindicatoren.
Het uitgangspunt is dat jij gedurende je opleiding alle kerncompetenties met gedragsindicatoren aantoont in de beroepspraktijk.

De opleiding omvat de volgende kerncompetenties:

 1. Vakinhoudelijk handelen: De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude ten behoeve van optimale patiëntenzorg en werkprocessen.
 2. Communicatie: De beroepsbeoefenaar communiceert effectief met de patiënt en diens naasten om patiëntgerichte zorg te kunnen geven.
 3. Samenwerking: De beroepsbeoefenaar werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale patiëntenzorg.
 4. Kennis en wetenschap: Om de kwaliteit van het beroep op peil te houden en te ontwikkelen werkt de beroepsbeoefenaar aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van anderen.
 5. Maatschappelijk handelen: De beroepsbeoefenaar gebruikt op een verantwoorde wijze haar of zijn expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënt, groepen patiënten en de samenleving.
 6. Organisatie: De beroepsbeoefenaar draagt bij aan de continuïteit en effectiviteit van de ziekenhuisorganisatie, dat van de afdeling in het bijzonder en van de gezondheidszorg.
 7. Professionalisering: De beroepsbeoefenaar werkt volgens professionele standaarden en beroepsethiek.

Informatie?

Neem contact op met Jenny Stofbergen, praktijkopleider Oncologie/ Hematologie

T: (010) 2912335

E: stofbergenj@maasstadziekenhuis.nl

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.