Terug

Verpleegkundige Oncologie

De opleiding tot oncologieverpleegkundige kan plaatsvinden vanuit de afdeling Oncologie/Hematologie, de afdeling Longgeneeskunde en de afdeling Chirurgische Oncologie.

 

Afdeling Oncologie/Hematologie

De afdeling Oncologie/ Hematologie bestaat uit een klinische afdeling en een dagbehandeling.

De afdeling Oncologie/ Hematologie bestaat uit een klinische afdeling en een dagbehandeling.

De afdeling bestaat uit 19 bedden allen gelegen op éénpersoonskamers. De dagbehandeling bestaat uit 14 stoelen verdeeld over drie éénpersoonskamers en één zaal. De opname-indicaties van de zorgvragers op afdeling Oncologie/ Hematologie zijn voornamelijk gericht op; het toedienen van cytostatica, de palliatieve zorg, de terminale zorg en ondersteunende behandelingen.

Afdeling Longgeneeskunde

De longafdeling heeft 32 bedden. De opname-indicaties van de zorgvragers op de longafdeling zijn voornamelijk chemotherapie, COPD, pleuritis en pneumonie, palliatieve zorg en terminale zorg.

Afdeling Chirurgische Oncologie

De afdeling chirurgische oncologie heeft 22 bedden. De indicatie voor opname van zorgvragers op de afdeling chirurgische oncologie zijn voornamelijk het ondergaan van Whipple operaties, buis-maagoperaties en overige darmchirurgie en mammachirurgie.

Het beroep oncologieverpleegkundige

Ben je op zoek naar een baan vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg?

Ben je op zoek naar een baan vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg?

Dan is de opleiding tot oncologieverpleegkundige misschien wel iets voor jou! Het werkveld van een oncologieverpleegkundige omvat het hele spectrum van zorg; van preventieve - en acute zorg tot chronische- en palliatieve zorg.
Vanaf het moment dat het vermoeden bestaat dat klachten wijzen op een oncologische aandoening en de diagnose dit bevestigd, zal het leven van de desbetreffende persoon drastisch veranderen. Dit is ook het moment dat je als oncologieverpleegkundige in beeld komt en je bij de zorg betrokken wordt. Je hebt een bijzondere taak in de opvang en begeleiding van de patiënt en zijn naasten. Om risico’s ten gevolge van de onderliggende aandoening en behandelingen bij de patiënt te voorkomen of te beperken geef je voorlichting, advies en instructie. De vaak intensieve behandelingen vragen van jou dat je continue de gezondheidstoestand van de patiënt observeert en de gegeven zorg evalueert. Om dat goed te kunnen doen heb je kennis van en inzicht in de verschillende oncologische aandoeningen en de behandelingsmogelijkheden nodig.
Op oncologisch gebied wordt veel onderzoek gedaan en ook jij zal een bijdrage leveren aan het verzamelen van gegevens. Onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten waardoor dit beroep continue in beweging is. Behandelingen veranderen en waar vroeger alleen een palliatieve behandeling mogelijk was, wordt nu steeds vaker genezing bereikt. Nieuwe, vaak intensieve behandelingen vragen van jou een nauwkeurige analyse van gezondheidsproblemen en adequaat handelen bij veranderingen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, ben jij als oncologieverpleegkundige op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied en is er regelmatig intercollegiaal overleg.
In de oncologische zorg zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de behandeling en de zorg van de patiënt. Als oncologieverpleegkundige heb je een proactieve rol bij patiëntenbesprekingen en werk je nauw samen met verschillende hulpverleners voor een eenduidig beleid en afstemming op de individuele situatie van de patiënt en zijn naasten. Kortom, oncologieverpleegkundige is een beroep dat je raakt, waar je door intensief patiëntencontact en dynamische werkprocessen veel uitdaging vindt en je op verschillende gebieden verder kan ontwikkelen.

De opleiding

De opleiding duurt 13 maanden op basis van een dienstverband van minimaal 30 uur per week.

De opleiding duurt 13 maanden op basis van een dienstverband van minimaal 30 uur per week.

Er is een minimaal dienstverband van 24 uur per week vastgesteld. Aanvang opleiding: in januari en september.

Toelatingsvoorwaarden

Hieronder staan de toelatingsvoorwaarden beschreven voor deze opleiding.

Hieronder staan de toelatingsvoorwaarden beschreven voor deze opleiding.

 • Diploma Verpleegkunde MBO niveau 4 of;
 • Diploma Verpleegkunde HBO niveau 5 of;
 • Diploma A- verpleegkunde;
 • BIG-registratie;
 • Dienstverband met zorginstelling;
 • Werken op een oncologische afdeling.

Om in aanmerking te komen voor deze opleiding moet je voorwerken op de afdeling Oncologie/Hematologie. Je doorloopt gedurende dit voorwerktraject een traineeship.

De totale opleiding bestaat uit 28 lesdagen, deze lesdagen worden verzorgd door de Zorgacademie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, volg je de volgende leereenheden:
• Inleiding oncologie • Mamma tumoren • Gynaecologische tumoren• Urogenitale tumoren • Hemato-Oncologie • Gastro-intestinale tumoren • Longtumoren • Neuro-oncologie • Hoofd-hals tumoren •Huid, bot en weke delen tumoren • Palliatieve zorg • Communicatie trainingen • Evidence based practice • Kwaliteitszorg • Vrije ruimte

Het beroep Oncologieverpleegkundige omvat 7 kerncompetenties. De kerncompetenties zijn tot stand gekomen door de landelijke eindtermen en beroepsdeelprofielen van alle opleidingen die vallen onder het College van Ziekenhuisopleidingen (CZO) naast elkaar te leggen.

Er zijn 6 leerwegoverstijgende kerncompetenties en 1 specifieke kerncompetentie, gericht op de beroepspraktijk. De kerncompetenties zijn uitgewerkt in termen van gedrag: de zogenaamde gedragsindicatoren.

Het uitgangspunt is dat jij gedurende je opleiding alle kerncompetenties met gedragsindicatoren aantoont in de beroepspraktijk.
De opleiding omvat de volgende kerncompetenties:

 1. Vakinhoudelijk handelen: De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude ten behoeve van optimale patiëntenzorg en werkprocessen.
 2. Communicatie: De beroepsbeoefenaar communiceert effectief met de patiënt en diens naasten om patiëntgerichte zorg te kunnen geven.
 3. Samenwerking: De beroepsbeoefenaar werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale patiëntenzorg.
 4. Kennis en wetenschap: Om de kwaliteit van het beroep op peil te houden en te ontwikkelen werkt de beroepsbeoefenaar aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van anderen.
 5. Maatschappelijk handelen: De beroepsbeoefenaar gebruikt op een verantwoorde wijze haar of zijn expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënt, groepen patiënten en de samenleving.
 6. Organisatie: De beroepsbeoefenaar draagt bij aan de continuïteit en effectiviteit van de ziekenhuisorganisatie, dat van de afdeling in het bijzonder en van de gezondheidszorg.
 7. Professionalisering: De beroepsbeoefenaar werkt volgens professionele standaarden en beroepsethiek.

Informatie?

Neem dan contact op met Jenny Stofbergen, praktijkopleider Oncologie/ Hematologie

T: (010) 2912335

Of stuur een mail.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.