Terug

Verpleegkundige Palliatieve zorg

De opleiding tot palliatieve zorg verpleegkundige kan plaatsvinden vanuit de afdeling Oncologie/ Hematologie.

 

Afdeling Oncologie/Hematologie

De afdeling Oncologie/Hematologie bestaat uit een klinische afdeling en een dagbehandeling.

De afdeling Oncologie/Hematologie bestaat uit een klinische afdeling en een dagbehandeling.

De afdeling bestaat uit 19 bedden allen gelegen op eenpersoonskamers.

De dagbehandeling bestaat uit 14 stoelen verdeeld over 3 eenpersoonskamers en 1 zaal. De opname-indicaties van de palliatieve zorgvragers kunnen heel uiteenlopend van aard zijn, zoals het uitvoeren van ondersteunende behandelingen (instellen op pijnmedicatie) tot en met het verlenen van terminale zorg.

Het beroep palliatieve zorg verpleegkundige

Zoek je een beroep dat je alle facetten van verplegen biedt?

Zoek je een beroep dat je alle facetten van verplegen biedt?

Waarin je steeds nieuwe uitdagingen vindt om je verder te ontwikkelen als professional. Ben je inventief en daadkrachtig en heb je affiniteit met het begeleiden en ondersteunen van zorgvragers en hun naasten tijdens de laatste levensfase. Dan is de opleiding tot palliatieve zorg verpleegkundige waarschijnlijk de uitdaging die je zoekt.
 
Vrijwel iedere verpleegkundige heeft in zijn werkveld wel eens te maken met patiënten in de palliatieve fase. Patiënten die geconfronteerd met het onomkeerbare gegeven van een naderend levenseinde.
Als verpleegkundige in de palliatieve zorg heb je een belangrijke invloed op de mate waarin de patiënt de laatste fase van zijn leven beleefd en de kwaliteit die hij of zij daarin ervaart.

Je bent de spil in de organisatie en uitvoering van zorg. Je zult de juiste afwegingen moeten kunnen maken bij je keuzes van interventies om gezondheidsproblemen en risico's ten gevolge van het voortschrijdend ziekteproces en / of behandelingen bij de zorgvrager te beperken of te verminderen.  Omdat de situatie vaak zo onvoorspelbaar is vraagt dit van jou goede observatie en een juiste interpretatie voor een vroegtijdige herkenning van klachten. Je interventies stem je af op de situatie van dat moment en tegelijkertijd anticipeer je op de mogelijke problemen op termijn.

Daarnaast ben je in belangrijke mate een gesprekspartner en counselor als het gaat om psychosociale begeleiding en ondersteuning. Je hebt te maken met diverse verwerkings- en transitieprocessen van de zorgvrager en zijn naasten. Je bespreekt dilemma's op allerlei gebied zoals zingeving en hoop. Je verkent je eigen grenzen in de balans tussen betrokkenheid en professionele distantie.  

Je geeft voorlichting en advies over een breed scala van vragen en onzekerheden die de zorgvrager heeft. Maar weet ook hoe om te gaan met situaties wanneer de zorgvrager al deze informatie niet nodig vindt en de zorg volledig aan andere over laat.

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen is een goede samenwerking en afstemming in een multidisciplinair team van essentieel belang. Jij vormt daarin een belangrijke verbindende schakel. Je bent je bewust van je eigen deskundigheid en de deskundigheid van anderen en gebruikt deze kennis om te anticiperen op de verschillende situaties.
Palliatieve zorg biedt vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

De opleiding

De opleiding duurt 12 maanden.

De opleiding duurt 12 maanden.

Er is een minimaal dienstverband van 24 uur per week vastgesteld. De opleiding start 1 maal per jaar in februari.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding staan hieronder beschreven.

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding staan hieronder beschreven.

Om in aanmerking te komen voor deze opleiding moet je  voorwerken op de afdeling Oncologie/ Hematologie en in het bezit zijn van het diploma Oncologieverpleegkundige en een BIG registratie.

De totale opleiding bestaat uit 19 lesdagen, deze lesdagen worden verzorgd door de Zorgacademie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, volg je de volgende leereenheden: Palliatieve zorg (oncologie); Palliatieve zorg (advanced); Communicatie en procesvaardigheden; Communicatie; Consultatie; Procesvaardigheden in de praktijk (palliatieve zorg); Evidence Based Practice: literatuurstudie; Kwaliteitszorg: implementatieplan. Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Het beroep Palliatieve zorg verpleegkundige omvat 7 kerncompetenties. De kerncompetenties zijn tot stand gekomen door de landelijke eindtermen en beroepsdeelprofielen van alle opleidingen die vallen onder het College van Ziekenhuisopleidingen (CZO) naast elkaar te leggen.

Er zijn 6 leerwegoverstijgende kerncompetenties en 1 specifieke kerncompetentie, gericht op de beroepspraktijk. De kerncompetenties zijn uitgewerkt in termen van gedrag: de zogenaamde gedragsindicatoren.
Het uitgangspunt is dat jij gedurende je opleiding alle kerncompetenties met gedragsindicatoren aantoont in de beroepspraktijk.

De opleiding omvat de volgende kerncompetenties:

  • Vakinhoudelijk handelen: De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude ten behoeve van optimale patiëntenzorg en werkprocessen.
  • Communicatie: De beroepsbeoefenaar communiceert effectief met de patiënt en diens naasten om patiëntgerichte zorg te kunnen geven.
    Samenwerking: De beroepsbeoefenaar werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale patiëntenzorg.
  • Kennis en wetenschap: Om de kwaliteit van het beroep op peil te houden en te ontwikkelen werkt de beroepsbeoefenaar aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van anderen.
  • Maatschappelijk handelen: De beroepsbeoefenaar gebruikt op een verantwoorde wijze haar of zijn expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënt, groepen patiënten en de samenleving.
  • Organisatie: De beroepsbeoefenaar draagt bij aan de continuïteit en effectiviteit van de ziekenhuisorganisatie, dat van de afdeling in het bijzonder en van de gezondheidszorg.
  • Professionalisering: De beroepsbeoefenaar werkt volgens professionele standaarden en beroepsethiek.

Meer informatie

Neem contact op met Jenny Stofbergen, praktijkopleider Oncologie/ Hematologie

T: (010) 2912335

mailadres: stofbergenj@maasstadziekenhuis.nl

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.