Specialisten Oncologisch Centrum

Bij het Oncologisch Centrum zijn verschillende specialismen betrokken om u, als patiënt met kanker, te onderzoeken en te behandelen. Welke specialist u tegen komt, hangt af van het type kanker dat u heeft. Het kan zijn dat u geen afspraak heeft op de afdeling Oncologie maar op een andere afdeling.

Het is belangrijk voor u dat u een vast aanspreekpunt heeft in de verschillende fases die u doorloopt. Dit vaste aanspreekpunt heet een casemanager en is een gespecialiseerd verpleegkundige. Een casemanager zorgt dat de organisatie van uw zorg op elkaar wordt afgestemd en is voor u en uw naasten de persoonlijke begeleider. U leest meer over de functie van een casemanager op https://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/oncologisch-centrum/meer-weten/meer-over-oncologisch-centrum/