Professionele en ervaren specialisten

Op de afdeling Oogheelkunde worden verschillende aandoeningen behandeld, zoals staar, scheelzien en ooginfecties. Om deze aandoeningen te kunnen behandelen is kennis en ervaring nodig.

De specialisten van het Maasstad Ziekenhuis hebben die kennis en ervaring in huis. Er werken verschillende specialismen samen om patiënten met oogaandoeningen snel en efficiënt te kunnen helpen. Daardoor ontstaat een brede expertise. Op de afdeling werken professionele en ervaren oogartsen samen met orthopthisten, optometristen en uw huisarts.