Meer over Pathologie

Het specialisme Pathologie bestudeert de veranderingen die ontstaan in weefsels en cellen van een organisme bij het optreden van een ziekte. Pathologie doet op aanvraag onderzoek naar ziekten.

Cel- en weefselonderzoek vormen het belangrijkste deel van het werk van de klinisch patholoog. Door cellen en/of stukjes weefsel van het menselijk lichaam onder de microscoop te bestuderen, kan de klinisch patholoog de behandelend specialist helpen met het stellen van de juiste diagnose. Daarnaast vormt het Mortuarium onderdeel van de afdeling.

Het werkterrein van de klinisch patholoog is te verdelen in drie onderwerpen:

Wat mag u van ons verwachten?

De afdeling Klinische Pathologie onderzoekt cel- of weefselmateriaal om na te gaan of er sprake is van een bepaalde ziekte. Dit materiaal is weggenomen tijdens een onderzoek of afkomstig van een (kijk)operatie. Een klinisch pathologisch onderzoek is een macroscopische (met het blote oog) en microscopische beoordeling van aangeboden patiëntenmateriaal, waarbij de benodigde voorbewerking op de afdeling Pathologie plaatsvindt. Hierdoor komen we ziekten op het spoor. Dit kan bijvoorbeeld een infectieziekte zijn of een ontsteking maar ook een goed- of kwaadaardige tumor. De uitslag wordt gevormd door een schriftelijk, dan wel elektronisch rapport gericht aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

In principe beslist de aanvrager of hij een weefsel- en/of celmonster al dan niet voor pathologisch onderzoek instuurt. De klinisch patholoog beoordeelt of uitbreiding van een standaard onderzoek nodig is en welke speciale technieken daarvoor gebruikt moeten worden.

Wat gebeurt er met uw gegevens

Lees meer over inzage en bezwaar: Nederlands, Turks, Arabisch.