Opleidingen en stage

Voor wat betreft het onderwijs in de klinische pathologie worden er stagiaires van het MLO en HLO op het laboratorium opgeleid.

Hiervoor is het laboratorium gecertificeerd als Erkend Leerbedrijf Laboratoriumtechniek.