Samenwerking

De afdeling Klinische Pathologie is gehuisvest in het Maasstad Ziekenhuis en verricht werkzaamheden voor: