Patiëntenfolders Geriatrie

Hieronder treft u een overzicht van de patiëntenfolders van Geriatrie.

 • Auto- of motorrijden met de diagnose dementie
 • Behandeling met galantamine
 • Behandeling met memantine
 • Behandeling met rivastigmine capsules
 • Behandeling met rivastigmine pleister
 • Beweging- en voedingsadvies voor de 70 plusser
 • Casemanagement Hoe nu verder
 • Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie Maasstad Ziekenhuis
 • Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie Noordeinde
 • De afdeling Geriatrische Traumatologie
 • Dementie
 • Depressieve klachten bij ouderen
 • In de war geraakt
 • Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis
 • Milde cognitieve stoornis
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Obstipatie bij ouderen
 • Oren uitspuiten
 • Orthostase (orthostatische hypotensie)
 • Slaaphygiëne bij ouderen
 • Tips voor samen reizen met iemand met dementie
 • Tips wanneer iemand niet wil stoppen met auto- of motorrijden na diagnose dementie
 • Voorkomen van vallen in de thuissituatie
 • Welkom op de verpleegafdeling Geriatrie