Wetenschappelijk onderzoek

De artsen welke werkzaam zijn in het Hand en Pols Expertisecentrum zijn actief betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken in samenwerking met andere ziekenhuizen. Deze onderzoeken hebben als doel om de zorg op het gebied van hand en pols aan de patiënt verder te verbeteren.

Op deze pagina treft u per jaar de resultaten aan van de verschillende wetenschappelijke onderzoeken waaraan onze specialisten hebben meegewerkt. Deze resultaten zijn o.a. gepubliceerd in wetenschappelijke vakbladen en worden met collega specialisten besproken tijdens medische congressen zodat alle opgedane kennis wordt overgedragen.