Terug

Meer over Reumatologie

Binnen het specialisme Reumatologie van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, die niet door een ongeval veroorzaakt zijn, onderzocht, behandeld en begeleid.

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen dat vooral de gewrichten en spieren aantast. Het verloop van het ziektebeeld is afhankelijk van de vorm van reuma en de activiteit van het ziekteproces. Reumatologen hebben eveneens expertise in ziekten van inwendige organen zoals longen, lever en hart. Hierdoor is een reumatoloog bij uitstek toegerust voor het behandelen van ziekten waarbij én inwendige organen én het bewegingsapparaat zijn aangedaan. In tegenstelling tot de orthopedisch chirurg, voert de reumatoloog geen operaties uit.

null

 

Hoe herkent u reuma?

Ga naar uw huisarts als u last heeft van:

Ga naar uw huisarts als u last heeft van:

  • het dik en warm worden van gewrichten;
  • langdurige pijn in spieren en/of gewrichten.

Denkt u dat er bij u sprake kan zijn van gewrichtsontstekingen (ook wel artritis genoemd)? Dan biedt de website Thuisarts u informatie die gebaseerd is op de richtlijn artritis voor de huisarts. Heeft u artritisklachten die 3 weken of langer bestaan? Overleg dan met uw huisarts of u verwezen kunt worden naar de polikliniek Reumatologie.

Uw eerste afspraak

Lees hier wat u kunt verwachten tijdens uw eerste afspraak bij de reumatoloog.

Lees hier wat u kunt verwachten tijdens uw eerste afspraak bij de reumatoloog.

Eerste bezoek
De reumatoloog vraagt u, om uw klachten te omschrijven en stelt aanvullend vragen. Deze vragen zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de ziekte en de mogelijke oorzaken daarvan. Aansluitend volgt een lichamelijk onderzoek, als het nodig is onderzoekt de arts bloed, urine of röntgenfoto’s. Het kan voorkomen dat de reumatoloog ook vloeistof uit een gewricht haalt.

Neem bij uw bezoek aan de reumatoloog altijd uw actuele medicatielijst mee.

Vervolg bezoek
Aan de hand van het eerste gesprek en de uitslag van het onderzoek, stelt de reumatoloog zo goed mogelijk een diagnose. Deze diagnose en een advies voor behandeling bespreken wij samen met u. Daarna zult u worden terugverwezen naar de huisarts of onder behandeling blijven in het Maasstad Ziekenhuis.

Spreekuren

Lees meer over de verschillende spreekuren die de reumatologen houden.

Lees meer over de verschillende spreekuren die de reumatologen houden.

Er zijn dagelijks spreekuren tussen 08.00 - 16.30 uur, tenzij anders aangegeven. Naast de reguliere spreekuren op de polikliniek worden er ook bijzondere spreekuren georganiseerd.

Reumaconsulent

Verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op het spreekuur met de arts. Voor vragen over uw medicatie, bijwerkingen, ziekte of behandeling kunt u terecht bij de verpleegkundige. Hij of zij geeft u advies en hulp bij bijvoorbeeld psychische klachten, de invloed van u ziekte op uw gezin en werk en het omgaan met eventuele bijwerkingen van medicijnen.

De reumaconsulenten zijn in principe iedere werkdag aanwezig. U vindt de nummers bij de contactinformatie. Wij adviseren u uw patiëntnummer bij de hand te houden.

Echospreekuur

Er is een speciaal echospreekuur voor 'lokale' reumatische problemen. Uw reumatoloog kan u voor echo-onderzoek naar dit spreekuur verwijzen. Wij hebben de beschikking over moderne echoapparatuur op de polikliniek reumatologie. Er zijn drie gecertificeerde specialisten die dit onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek maakt het mogelijk snelle diagnostiek en therapie te bieden voor lokale reumatische problemen. Soms wordt er na overleg met u en de eigen reumatoloog een punctie of injectie uitgevoerd. De uitslag van het echo onderzoek krijgt u van uw eigen reumatoloog. Hier vindt u meer informatie over het echo-onderzoek en of een gewrichtspunctie.

Systeemziektespreekuur

Dit spreekuur is speciaal voor mensen met (verdenking op) systemische auto-immuunziekten. Bij systeemziekten of complexe auto-immuunziekten, kunnen naast gewrichtsontstekingen ook ontstekingen van ogen, bloedvaten, huid en interne organen optreden. Voorbeelden van systeemziekten zijn Systemische Lupus Erythematodes (SLE), Sjögren, Systemische Sclerose en Vasculitis.

Osteoporosespreekuur

Er is een osteoporosespreekuur (ofwel botontkalking) waarvoor patiënten kunnen worden aangemeld door huisartsen of door specialisten binnen en buiten het Maasstad Ziekenhuis. Patiënten ouder dan 50 jaar met een recente fractuur die in het Maasstad zijn behandeld, krijgen een uitnodiging om een afspraak te maken voor dit spreekuur. Er wordt onderzocht of er sprake is van osteoporose.

Handenspreekuur

Eenmaal per maand is er een gecombineerd spreekuur van de revalidatiearts, plastische chirurg, neuroloog, orthopedisch chirurg en reumatoloog. Uw specialist kan u naar dit spreekuur verwijzen. Voor meer informatie www.handenpolsexpertise.nl.

Reumatologie- en dermatologiespreekuur

Eenmaal per maand is er een gecombineerd spreekuur van dermatoloog en reumatoloog.

Triage polikliniek Reumatologie bij u in de buurt

Sinds 2010 houden de reumatologen een spreekuur in verschillende poliklinieken bij u in de buurt voor het stellen van een diagnose.

Sinds 2010 houden de reumatologen een spreekuur in verschillende poliklinieken bij u in de buurt voor het stellen van een diagnose.

Door de vergrijzing en de toenemende vraag naar reumatologische zorg loopt de toegangstijd voor een afspraak met een reumatoloog op. Dit is met name het geval regio Rotterdam. Om die reden hebben de verschillende ziekenhuizen en het Maasstad Ziekenhuis de samenwerking gezocht en de Triage spreekuren opgestart dicht bij u in de buurt. Ook kunnen we zo onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het bieden van hoog kwalitatieve reumazorg die dichtbij de patiënt én kostenbesparend is.

Wat kunt u verwachten?

De triage poliklinieken houden in dat aan de hand van het eerste gesprek en de uitslag van het onderzoek, de reumatoloog zo goed mogelijk een diagnose stelt. Deze diagnose en een advies voor behandeling bespreken wij samen met u. Daarna zult u worden terugverwezen naar de huisarts of eventueel naar een andere specialist. Als u een chronische reumatische aandoening heeft, wordt u verder begeleid of behandeld op de polikliniek Reumatologie in het Maasstad Ziekenhuis.

Indien u voor verdere begeleiding wordt doorverwezen naar de polikliniek Reumatologie klinische immunologie van het Maasstad Ziekenhuis zullen uw medische gegevens van de Triage polikliniek daar inzichtelijk zijn.

U kunt op de volgende locaties terecht met een verwijzing van uw huisarts.

Ikazia

Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de Triage polikliniek op maandag en woensdag tussen 08.00 – 16.30 uur, via telefoonnummer (010) 297 50 80.

Spijkenisse Medisch Centrum

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de polikliniek van maandag tot en met vrijdag via (0181) 65 83 40. De Triage polikliniek vindt alleen op dinsdag plaats.

Zorgpaden systemische sclerose en SLE

U kunt door uw behandelend arts (kan ook van buiten het Maasstad Ziekenhuis) verwezen worden naar het Zorgpad Systemische Sclerose of SLE.

U kunt door uw behandelend arts (kan ook van buiten het Maasstad Ziekenhuis) verwezen worden naar het Zorgpad Systemische Sclerose of SLE.

De bedoeling van het zorgpad is om de ziekte goed in kaart te brengen en u meer uitleg en informatie over uw aandoening te geven.

Op dit zorgpad wordt u gezien door een reumatoloog gespecialiseerd in systemische sclerose of SLE. Tevens brengt u een bezoek aan de reumaconsulente. Daarnaast wordt er bloed afgenomen en vinden er een aantal onderzoeken plaats. Het eerste bezoek aan het zorgpad duurt in totaal ongeveer drie uur. Na enkele weken krijgt u een afspraak waarin u de uitslagen van de onderzoeken hoort, deze afspraak duurt 15 minuten. Nadien wordt u terug verwezen naar uw eigen behandelend arts.

Als u dat wilt, dan is het soms ook mogelijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Reuma in Beweging

De praktijk leert dat veel reumapatiënten een drempel over moeten om te gaan sporten. Door hen tijdens Reuma in Beweging kennis te laten maken met allerlei...

De praktijk leert dat veel reumapatiënten een drempel over moeten om te gaan sporten. Door hen tijdens Reuma in Beweging kennis te laten maken met allerlei sportieve activiteiten, hopen de reumatologen die drempel weg te nemen.

Sporten vermindert de negatieve gevolgen van de chronische ziekte reuma. Om die reden organiseert het Maasstad Ziekenhuis tweejaarlijks de Reuma in Beweging dag. Patiënten kunnen op die dag actief kennismaken met allerlei sporten. Bekijk de filmpjes van Reuma in Beweging van de afgelopen jaren.

Carrouselafspraken

Wij streven naar een zo goed mogelijk verlopende behandeling op de polikliniek. Zo proberen wij altijd om afspraken voor onderzoeken op dezelfde dag als uw...

Wij streven naar een zo goed mogelijk verlopende behandeling op de polikliniek. Zo proberen wij altijd om afspraken voor onderzoeken op dezelfde dag als uw polikliniek bezoek te plannen als dat mogelijk is.

Voor verschillende aandoeningen of in verband met wetenschappelijk onderzoek zijn daarvoor een zorgpad of carrousel afspraken ingericht. U bezoekt dan verschillende (onderzoeks) afdelingen en hulpverleners op dezelfde dag.

Medicatie

Zorg dat u bij elk bezoek aan de polikliniek een overzicht van uw actuele medicatie meeneemt. Als u dat niet heeft vraag dan een actueel overzicht bij uw apotheek....

Zorg dat u bij elk bezoek aan de polikliniek een overzicht van uw actuele medicatie meeneemt. Als u dat niet heeft vraag dan een actueel overzicht bij uw apotheek.

Dit is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Verschillende medicijnen kunnen elkaar beïnvloeden

Bestel uw medicatie ruim op tijd!
Na u polikliniek bezoek krijgt u een recept mee voor uw reumamedicatie. Mocht u medicatie tekort komen dan kunt u via het zorgportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis een nieuw recept aanvragen. Mocht dit niet lukken dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek. Zorg er voor dat u een nieuw recept ruim van te voren besteld, zo voorkomt u dat u tijdelijk geen medicijnen heeft.  

 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.