Maasstad Ziekenhuis ontvangt ‘groene vinkje’ voor patiëntgerichte stomazorg

De Stomavereniging heeft het Maasstad Ziekenhuis dit jaar weer het ‘groene vinkje’ voor patiëntgerichte stomazorg toegekend.

Normen goede stomazorg

De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen de ‘Normen voor goede stomazorg ontwikkeld. De informatie die het Maasstad Ziekenhuis heeft aangeleverd, is getoetst aan deze normen. Met het behalen van het ‘groene vinkje’ voldoet het ziekenhuis aan alle normen voor goede stomazorg .

Stomazorg in het Maasstad Ziekenhuis

Op diverse dagen in de week zijn er stomaspreekuren in het Maasstad Ziekenhuis. Daarnaast kunnen mensen met vragen over stomazorg overdag bij de polikliniek Chirurgie of polikliniek Urologie terecht. Buiten kantoortijden kan de patiënt die thuiszorg heeft met hen contact opnemen en anders met de Huisartsenpost. Bij spoedeisende, levensbedreigende klachten in de avond en in het weekend kunnen patiënten terecht op de Spoedeisende Hulp.

null