Verloscentrum Geboortehuis Maas  en Triage

Verloscentrum Geboortehuis Maas en Triage

(010) 291 33 44
Mijn Maasstad Ziekenhuis

Verloscentrum Geboortehuis Maas  en Triage Verloscentrum Geboortehuis Maas en Triage

Op de afdeling Verloskunde worden zwangeren, kraamvrouwen en zuigelingen verpleegd. De triage is bedoeld voor gynaecologische patiënten en zwangere vrouwen die spoedeisende zorg nodig hebben. Bevallen in het Maasstad Ziekenhuis is bevallen in Geboortehuis Maas. Kijk voor meer informatie of het bezoeken van een informatieavond op onze speciale website www.geboortehuismaas.nl.