Verloskunde polikliniek

Verloskunde polikliniek

(010) 291 22 80

Meer contactgegevens & bezoektijden

Mijn Maasstad Ziekenhuis

Verloskunde polikliniek

De Verloskunde polikliniek van het Maasstad Ziekenhuis is bedoeld voor aanstaande ouders uit de regio Rotterdam en omgeving die willen bevallen in een rustige, veilige omgeving waarbij medische zekerheid, deskundigheid en betrokkenheid door professionals geboden wordt.

Zwangerschapsspreekuur

Het Maasstad Ziekenhuis organiseert diverse spreekuren speciaal voor zwangerschapscontroles. Daarmee heeft de polikliniek Verloskunde meerdere expertises onder...

Het Maasstad Ziekenhuis organiseert diverse spreekuren speciaal voor zwangerschapscontroles. Daarmee heeft de polikliniek Verloskunde meerdere expertises onder één dak.

Wij bieden een zwangerschapsspreekuur voor vrouwen, waarbij de zwangerschap in het algemeen een matig tot verhoogd medisch risico heeft. U kunt dit spreekuur bezoeken als u zwanger bent, ter controle van uw eigen gezondheid en die van uw kind. Verwijzing van uw huisarts of verloskundige is nodig. U kunt tijdens het spreekuur ook terecht voor vragen over de zwangerschap. De controles tijdens dit spreekuur en het onderzoek dat de arts verricht, worden toegelicht.

Het eerste bezoek aan de polikliniek Verloskunde bestaat doorgaans uit eerst een echo, uitgevoerd door een (arts-)echoscopiste, waarna u door de verpleegkundige wordt gezien en daarna door de arts die een behandelplan zal opstellen. Het eerste bezoek zal ongeveer 90 minuten duren.

Afhankelijk van hoeveel weken u tijdens uw eerste bezoek zwanger bent zal u door speciaal daarvoor opgeleide artsen/echoscopisten worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot prenatale screening (counseling).

Tenslotte krijgt u weer een vervolgafspraak voor het zwangerschapsspreekuur. Bij een vervolgcontrole wordt uw bloeddruk gemeten, gevraagd hoe het met u gaat en worden zwangerschapscontroles uitgevoerd waarbij onder andere ook naar het hartje van de baby wordt geluisterd. Bepaalde klachten kunnen aanleiding zijn om andere onderzoeken uit te voeren zoals een hartfilmpje van de baby.

Echospreekuur

Het echospreekuur en de prenatale screening (prenataal betekent voor de geboorte) worden gedaan door een verloskundige of echoscopist die veel ervaring heeft...

Het echospreekuur en de prenatale screening (prenataal betekent voor de geboorte) worden gedaan door een verloskundige of echoscopist die veel ervaring heeft en is bijgeschoold op dit gebied. De Verloskunde polikliniek van het Maasstad Ziekenhuis beschikt over een aantal ervaren en deskundige echoscopisten voor medische afwijkingen.

 

Er zijn verschillende soorten echoscopische onderzoeken:

Indien u prenatale screening overweegt is het belangrijk dat u zich van tevoren goed laat informeren door uw verloskundige of arts. Ook in het Maasstad Ziekenhuis kunnen speciaal daarvoor opgeleide artsen of echoscopisten de verschillende vormen van prenatale screening met u bespreken. De nekplooimeting, NIPT of SEO zijn niet standaard of verplicht of geven garantie op een gezond kind. Een zwangere kiest uiteindelijke zelf of zij (een vorm van) prenatale screening wenst.

Voor meer informatie, brochures in verschillende talen en hulp bij keuze over prenatale screening: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

De nekplooi-meting (ook wel de combinatietest genoemd) als onderdeel van de screening op downsyndroom en twee minder bekende syndromen (het Edwardssyndroom en het Patausyndroom) wordt niet in ons centrum gedaan, maar bij echocentrum BovenMaas Prenataal.

Informatiebrochures

Hier vindt u de RIVM brochure over screening op downsyndroom in verschillende talen en de RIVM informatiebrochure over de 20 wekenecho in diverse vertalingen.

Vergoeding

Iedere zwangere vrouw kan prenatale screening laten doen. De combinatietest en de NIPT worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens het gesprek met uw verloskundige, arts of echoscopiste betreffende de prenatale screening wordt u hier verder over geïnformeerd.

Neem om misverstanden te voorkomen altijd contact op met uw zorgverzekeraar. De 20 wekenecho wordt wel altijd vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bevallingsplan

Tussen 34 en 36 weken zal het bevallingsplan nogmaals worden doorgenomen met uw arts en verpleegkundige.

Tussen 34 en 36 weken zal het bevallingsplan nogmaals worden doorgenomen met uw arts en verpleegkundige.

U wordt door hen gewezen op de belinstructies. Tot slot wordt er nogmaals gecontroleerd of de kraamzorg en de verloskundige voor de nazorg geregeld zijn.

 

Inloopavond Geboortehuis Maas

U bent in verwachting en gaat straks bevallen. U beslist zelf waar u dat gaat doen.

U bent in verwachting en gaat straks bevallen. U beslist zelf waar u dat gaat doen.

Kiest u voor een eigen, huiselijke omgeving en gaat u voor een thuisbevalling? Of spreekt het u meer aan om poliklinisch te bevallen? In Geboortehuis Maas kunt u zonder medische indicatie en onder begeleiding van uw eigen vertrouwde verloskundige en een 'persoonlijke' kraamverzorgende bevallen.

Mocht het nodig zijn, dan is medische zorg meteen voorhanden op dezelfde kamer. Het medische team vervangt dan het team van de verloskundige en de kraamverzorgende.

Geboortehuis Maas is gevestigd in het Maasstad Ziekenhuis. Alle zorg komt naar u toe. In Geboortehuis Maas werken het GeboorteHotel Maasstad, verloskundigenpraktijken uit de regio Rijnmond-Zuid en het Maasstad Ziekenhuis nauw met elkaar samen. We bieden geboortezorg die bij u past onder één dak. 

Iedere maand organiseren we een inloopavond.
Tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunt u binnenlopen in het Maasstad Ziekenhuis. Koffie en thee staat voor u klaar en er is een informatiepunt waar u de diverse specialisten en zorgverleners kunt spreken en al uw vragen kunt stellen. U kunt een verloskamer bekijken en een kamer in het GeboorteHotel Maasstad bezoeken. Zo krijgt u een goed beeld van Geboortehuis Maas en de mensen die daar voor u klaar staan.

Ook kunt u een korte film bekijken over bevallen in Geboortehuis Maas. Hierin wordt uitgelegd hoe het gaat als u komt bevallen, welke pijnbestrijding mogelijk is en hoe dit in zijn werkt gaat en hoort u alles over de unieke samenwerking bij Geboortehuis Maas en vooral wat die voor u betekent.

Bekijk de data en meld u aan voor een inloopavond.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.