Aangezichtsverlamming

De aangezichtszenuw (nervus facialis) zorgt voor de gelaatsexpressie (mimiek) van het aangezicht. Daarnaast bestuurt deze zenuw ook gedeeltelijk de traanuitscheiding, de smaak en het beschermingsmechanisme tegen hard geluid in het oor. Uitval van deze zenuw kan gedeeltelijk of volledig zijn.

Wilt u meer weten?

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg