Afasie (taalstoornis)

Afasie is een taalstoornis die ontstaat als gevolg van hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit kan gebeuren als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct (CVA), trauma (hersenletsel door een ongeluk) of een hersentumor.

Logopedie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg