Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen (ademen door de mond), afwijkend slikken en/of kauwen en duim-, speen- en vingerzuigen zijn afwijkende mondgewoonten.

Wilt u meer weten?

Logopedie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg