Alcoholvergiftiging bij jongeren

Wanneer een jongere wordt opgenomen als gevolg van een alcoholvergiftiging, kan dat voor zowel de jongere zelf als voor de ouders een schokkende ervaring zijn. Jongeren met een alcoholvergiftiging kunnen last hebben van onderkoeling, shock, black-out of ander opgelopen letsel.

Er kan echter ook sprake zijn van gevolgen op langere termijn, zoals een hersenbeschadiging. Dit kan ook het geval zijn als de jongere daarvoor nooit eerder alcohol heeft gedronken. Een hersenbeschadiging kan zich onder meer uiten in verminderde leerprestaties en gedragsveranderingen.

Kindergeneeskunde
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg