Terug

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose )

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze neuromusculaire (zenuw/spier)aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dit komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen.

ALS algemeen

Bij ALS worden geleidelijk steeds meer spieren aangedaan, behalve de hartspier en de oogspieren. ALS veroorzaakt meestal geen pijn. De zintuigen (gevoel, smaak,...

Bij ALS worden geleidelijk steeds meer spieren aangedaan, behalve de hartspier en de oogspieren. ALS veroorzaakt meestal geen pijn. De zintuigen (gevoel, smaak, zicht, reuk en gehoor) en de werking van darmen en blaas blijven bijna altijd intact.

Bij ongeveer dertig procent van de ALS-patiënten is er sprake van lichte cognitieve problemen of gedragsveranderingen. Bij ongeveer vijf procent van de ALS-patiënten gaat de ALS samen met FTD (Fronto Temporale Dementie). Het uitvallen van de ademhalingsspieren is meestal de oorzaak van het overlijden van iemand met ALS. Hoe snel dat gaat, verschilt per persoon. Maar de gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar.

De oorzaak van de ziekte ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen. Een klein deel van de mensen met ALS (vijf tot tien procent) heeft te maken met een erfelijke vorm van ALS. De erfelijke vorm komt echter heel zelden voor en is meestal al langer bekend in de families.

Logopedie bij ALS

De logopedist geeft informatie over de mogelijke logopedische gevolgen van ALS en de behandelmogelijkheden.

De logopedist geeft informatie over de mogelijke logopedische gevolgen van ALS en de behandelmogelijkheden.

De logopedische klachten waarover geadviseerd kan worden zijn:

  • slikproblemen,
  • speekselvloed,
  • spraakproblemen (dysartrie) en
  • communicatieproblemen.

Omdat ALS een progressieve aandoening is, wordt ook gekeken naar oplossingen voor en adviezen over de te verwachten problemen.

Onderzoek

Er kunnen diverse onderzoeken en observaties gedaan worden om slikproblemen, speekselvloed, spraakproblemen (dysartrie) en communicatieproblemen in kaart te...

Er kunnen diverse onderzoeken en observaties gedaan worden om slikproblemen, speekselvloed, spraakproblemen (dysartrie) en communicatieproblemen in kaart te brengen. Voor het onderzoeken van de slikstoornis wordt u gevraagd iets te eten mee te nemen. Voor de andere onderzoeken hoeft u niets voor te bereiden.

Behandeling

De behandeling richt zich op slikproblemen, speekselvloed, spraakproblemen (dysartrie) en communicatieproblemen. U krijgt informatie over de klachten en hoe...

De behandeling richt zich op slikproblemen, speekselvloed, spraakproblemen (dysartrie) en communicatieproblemen. U krijgt informatie over de klachten en hoe hiermee om te gaan. Er worden adviezen gegeven over de lichaamshouding tijdens het slikken en de manier waarop geslikt wordt. Er worden oefeningen meegegeven om de articulatie zo goed mogelijk te houden. Er kan een communicatiehulpmiddel worden aangevraagd via de zorgverzekeraar. Dit kan de communicatie ondersteunen.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.