Terug

Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een vorm van kanker die zich bevindt in de alvleesklier. De alvleesklier ligt in de buikholte. Wanneer iemand alvleesklierkanker heeft, heeft dat te maken met de opbouw van nieuwe cellen. In de alvleesklier komen verschillende soorten cellen voor, die kunnen leiden tot verschillende vormen van kanker. Een tumor of gezwel in het orgaan ontstaat door cellen die ongecontroleerd zijn gaan delen.

Deze gezwellen kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Goedaardige gezwellen zijn ongevaarlijk, maar dienen in de meeste gevallen wel verwijderd te worden omdat ze zich kunnen ontwikkelen tot kwaadaardige gezwellen. Kwaadaardige tumoren kunnen de cellen in de omliggende weefsels en organen binnendringen. In dat geval is er sprake van kanker.

Wij nemen als Maasstad Ziekenhuis actief deel aan onderzoek op het gebied van alvleesklierkanker en dat wordt landelijk erkend waarbij ons ziekenhuis een rol heeft bij de ontwikkeling van nieuwe operatieve technieken (robot).

Landelijke samenwerking om de behandeling van Alvleesklierkanker te verbeteren

Klachten

Symptomen van alvleesklierkanker ontstaan over het algemeen pas als de kanker ook omliggende weefsels heeft aangetast, zoals de lever, galblaas en galwegen....

Symptomen van alvleesklierkanker ontstaan over het algemeen pas als de kanker ook omliggende weefsels heeft aangetast, zoals de lever, galblaas en galwegen.

Het is dus afhankelijk van de tumor en de plaats ervan van welke symptomen u last krijgt. Veel voorkomende symptomen van kanker in de alvleesklier zijn:

  • Een zeurende pijn boven of midden in de buik of rug;
  • Een verstoord ontlastingspatroon;
  • Minder eetlust;
  • Gewichtsverlies;
  • Geelzucht (als de galwegen afgesloten zijn);
  • Vermoeidheid en lusteloosheid (als de galwegen afgesloten zijn);
  • Donkere urine (als de galwegen afgesloten zijn).

Het is belangrijk om te bedenken dat deze symptomen ook te maken kunnen hebben met andere aandoeningen dan alvleesklierkanker. Bij geelzucht is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts. Als de andere symptomen aanhouden, is contact met uw huisarts eveneens aan te raden.

Onderzoeken

Als u met één of meer van de hiervoor genoemde symptomen bij uw arts komt, zal hij of zij u eerst lichamelijk onderzoeken.

Als u met één of meer van de hiervoor genoemde symptomen bij uw arts komt, zal hij of zij u eerst lichamelijk onderzoeken.

Daarnaast kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

Bespreking van de uitslagen

De uitslagen van de onderzoeken worden in de oncologiebespreking besproken. Tijdens dit overleg worden de juiste behandelopties voor u vastgesteld. Na deze bijeenkomst worden de uitslagen met u besproken door de specialist. De casemanager is bij dit gesprek aanwezig. Na dit gesprek bespreekt de casemanager samen met u nogmaals, in alle rust, de verdere stappen en geeft u alle nodige informatie. Omdat u in dit gesprek veel en voor u geheel nieuwe informatie zult krijgen, raden wij u aan om iemand mee te nemen naar dit gesprek.

Stadiumindeling

Aan de hand van de onderzoeken, wordt het stadium van de ziekte vastgesteld. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Dit is van invloed op de wijze van behandelen.

Behandelingen

Het Maasstad Ziekenhuis zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk behandeld wordt.

Het Maasstad Ziekenhuis zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk behandeld wordt.

De meest toegepaste behandelingen bij alvleesklierkanker zijn:

Het kan zijn dat het niet mogelijk is om de tumor weg te halen. Bijvoorbeeld bij ingroei van de tumor in de bloedvaten of groei in andere organen. Soms is het niet zinvol om de tumor weg te halen, dit is het geval bij uitzaaiingen. In beide gevallen zal de chirurg er in ieder geval voor zorgen dat de afvoer van gal en voeding ongestoord kan plaatsvinden. Er wordt dan een omleiding gemaakt. Hiervoor zullen eventuele geelheid en mogelijk ook passageklachten na de operatie verdwijnen.

Nazorg

Na de behandeling van alvleesklierkanker is het van belang dat u onder controle blijft.

Na de behandeling van alvleesklierkanker is het van belang dat u onder controle blijft.

Deze controles worden uitgevoerd door de chirurg. Mocht het nodig zijn dan zal hij of zij aanvullend onderzoek aanvragen.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.