Beroepsastma

In een aantal beroepen kan blootstelling aan bepaalde stoffen een vernauwing van de luchtwegen geven. Deze beroepsastma komt onder andere voor in de gezondheidszorg, de broodbakkers-industrie, de plastic- en kunstofverwerkende industrie en onderzoeksinstituten waar met laboratoriumdieren wordt gewerkt.

 

Longgeneeskunde
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg