Terug

Blaaskanker

Blaaspoliepen ontstaan ter hoogte van het slijmvlies van de blaas en zijn bijna altijd kwaadaardig. Uitzondering hierop is het zogenaamde 'Inverted papilloma', dat zeldzaam is en niet kwaadaardig.

Als de poliepen oppervlakkig blijven, zijn ze niet direct gevaarlijk. Als ze echter doorgroeien in de diepere (spier-)lagen, kunnen ze wel levensbedreigend worden. Om te weten te komen of de tumor oppervlakkig of diep groeit, moet de uroloog de poliepen verwijderen en laten onderzoeken door de patholoog-anatoom.

Als de tumor tot in de spierwand van de blaas groeit, wordt meestal geadviseerd de blaas te verwijderen. Voor meer informatie, zie Robot geassisteerde Radicale Cystectomie (blaasverwijdering).

Klachten

Meestal worden blaaspoliepen vastgesteld na een episode van pijnloos bloed plassen.

Meestal worden blaaspoliepen vastgesteld na een episode van pijnloos bloed plassen.

Hierbij is de urine rose gekleurd, maar het geeft soms ook de indruk puur bloed te plassen. Ook kunnen klachten ontstaan zoals pijn in de onderbuik, pijn in de flanken en/ of het gevoel heel vaak te moeten plassen.

Bloed in de urine is natuurlijk niet normaal, maar hoeft niet altijd te betekenen dat er sprake is van een kwaadaardige blaaspoliep. Een blaas en/of prostaatontsteking kunnen dit ook veroorzaken, meestal is er dan ook sprake van pijn bij het plassen. Bovendien kan een goedaardige prostaatvergroting ook aanleiding geven tot bloed plassen. Andere mogelijke oorzaken die bloed plassen kunnen veroorzaken zijn een kwaadaardig gezwel ter hoogte van de nier of de prostaat of na een trauma (bijvoorbeeld ongeluk) ter hoogte van de nier en nierstenen.

Behandelingen

Afhankelijk van de oorzaak van het bloedplassen wordt er een behandeling ingesteld.

Afhankelijk van de oorzaak van het bloedplassen wordt er een behandeling ingesteld.

 1. Indien er sprake is van een urineweg infectie wordt deze doorgaans behandeld met behulp van antibiotica. Bovendien moet de oorzaak van de infectie worden opgezocht en indien mogelijk worden behandeld.
 2. Indien er sprake is van nierstenen zal de behandeling worden afgestemd aan de locatie en de afmeting van de steen. 
 3. Indien er sprake is van een goedaardige prostaatvergroting kan er geadviseerd worden gebruik te maken van tabletten om de prostaat te verkleinen om zo proberen te voorkomen dat het bloedplassen terug komt. Soms wordt er ook geadviseerd niets te doen.
 4. Indien er sprake is van een kwaadaardig gezwel ter hoogte van de urinewegen zal aan de hand van de locatie en de uitgebreidheid worden voorgesteld dit weefsel te verwijderen.

Indien er sprake is van kwaadaardig weefsel ter hoogte van het slijmvlies van de urinewegen, wordt dit in eerste instantie verwijderd door middel van een kijkoperatie aan de blaas of hogere urinewegen (TUR blaas/ ureterorenoscopie). Dit gebeurt doorgaans met behulp van een TUR blaas (transurethrale resectie van de blaas). Het verwijderde weefsel wordt door de patholoog onderzocht.

Wanneer de blaaspoliep tot in de spierlaag van de blaaswand groeit is de kans dat deze snel verder groeit en uitzaaiingen gaat veroorzaken aanwezig. 
Om te voorkomen dat dit gaat gebeuren zal uw status worden besproken op een multidisciplinair overleg (hierbij zijn verschillende specialisten aanwezig, zoals oncologen, urologen en radiologen). Afhankelijk van de verschillende tumor karakteristieken en uw algemene gezondheid wordt het behandelingsplan uitgezet. Het kan zijn dat u eerst chemo krijgt toegediend. Soms wordt er geadviseerd u enkel te bestralen. In principe geeft het verwijderen van de blaas met de lymfeklieren (wel of niet vooraf gegaan door chemo) de grootste kans op genezing. Lees hier meer over het verwijderen van de blaas.

Nazorg

Nadat u bent ontwaakt in de operatiekamer of uitslaapkamer, wordt u terug naar de afdeling gebracht (evt. een nacht naar de IC, indien daar een medische indicatie...

Nadat u bent ontwaakt in de operatiekamer of uitslaapkamer, wordt u terug naar de afdeling gebracht (evt. een nacht naar de IC, indien daar een medische indicatie voor is) waar u nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Over het algemeen zult u tussen 1 tot 2 weken in het ziekenhuis opgenomen blijven. Dit komt voornamelijk omdat uw darmen weer op gang moeten komen na de operatie. Dit kan soms een aantal dagen duren. U krijgt nauwkeurige instructies van de verpleegkundige op de afdeling. 

Indien er een stoma volgens Bricker werd aangelegd zult u geen catheter meer hebben. Indien er een vervangblaas werd aangelegd zal deze wel aanwezig zijn. Deze blijft doorgaans 10 dagen ter plaatse, waarna er een foto wordt gemaakt om te kijken of de nieuwe blaas opnieuw goed aan de plasbuis is vastgegroeid. Indien dit het geval is, mag deze worden verwijderd.

De stomaverpleegkundige komt u regelmatig opzoeken om een en ander uit te leggen en toe te lichten, ook als bij u een vervangblaas werd aangelegd.

Indien u voldoende hersteld bent kunt u naar huis. Na ontslag hoeft u de steunkousen niet meer te dragen. In totaal dient u 3 weken na de operatie spuitjes in de buik/ been te krijgen tegen trombose benen. 

Tevens krijgt u een afsprakenkaart mee voor de controle op de polikliniek die 3 weken na het ontslag zal plaatsvinden. Tijdens deze controle wordt het ziekteverloop besproken. 

Stomazorg

Indien er bij u een stoma is aangelegd, volgen er poliklinische stomacontroles bij de stomaverpleegkundige. Trineta Sweet en Miranda Witter zijn onze stomaverpleegkundigen.

Spreekuur en contact
Iedere dinsdag en donderdag zijn er stomaspreekuren.

Buiten kantoortijden kan de patiënt die thuiszorg heeft met de betreffende thuiszorg organisatie contact opnemen en anders met de Huisartsenpost. Bij spoedeisende klachten in de avond en in het weekend kunnen patiënten terecht op de Spoedeisende Hulp.

Adviezen voor thuis

Het is belangrijk om het de eerste weken na de ingreep rustig aan te doen. Bij problemen, zoals pijn of koorts, kunt u de eerste week na ontslag direct contact opnemen met het ziekenhuis. 

Naast de verschillende hulpverleners die in het ziekenhuis zorg bieden, zijn er ook organisaties buiten het ziekenhuis die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met kanker: 

 • Mantelzorg
 • Thuiszorg
 • Extramurale instellingen voor psychosociale hulpverlening
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Stichting Allochtonen en kanker
 • Zorghotel 
   
  Het Maasstad Ziekenhuis wil u daarin graag begeleiden.

Zorgpad Blaaskanker

In het Maasstad Ziekenhuis is een zogenoemd ‘Zorgpad Blaascarcinoom’ ontwikkeld. Dat houdt in dat de stappen in het diagnose- en behandeltraject goed op elkaar...

In het Maasstad Ziekenhuis is een zogenoemd ‘Zorgpad Blaascarcinoom’ ontwikkeld. Dat houdt in dat de stappen in het diagnose- en behandeltraject goed op elkaar zijn afgestemd en dat duidelijke taakafspraken binnen het ziekenhuis zijn gemaakt.

Voordelen Zorgpad Blaascarcinoom:

 • De patiënt weet vooraf wat er achtereenvolgens staat te gebeuren. 
 • De patiënt hoeft niet onnodig te wachten voor de eerste afspraak. 
 • De tussentijdse wachttijden zijn beperkt. 
 • De verpleegkundig consulent is een vast aanspreekpunt voor de patiënt.
 • Gedurende het behandeltraject is er veel aandacht voor psychosociale begeleiding.

Het doel is een klantgericht programma op een systematische wijze te plannen en een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. U kunt een afspraak maken met de verpleegkundig consulent via de polikliniek urologie. Telefoon 010- 291 2265.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Maasstad Ziekenhuis werkt nauw samen met het Erasmus MC ook als het gaat om wetenschappelijke onderzoeken ten aanzien van blaaskanker.

Het Maasstad Ziekenhuis werkt nauw samen met het Erasmus MC ook als het gaat om wetenschappelijke onderzoeken ten aanzien van blaaskanker.

Er zijn diverse onderzoeken waaraan het Maasstad Ziekenhuis deelneemt. Vaak zijn dit onderzoeken waar meerdere ziekenhuizen aan mee werken. Hierdoor is het mogelijk om wetenschappelijk te kunnen aantonen dat een behandeling wel of niet werkt. Op dit moment neemt het Maasstad Ziekenhuis deel aan een onderzoek naar hyperthermie en PARP-remming voor blaaskanker.

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?
Patiënten waarbij standaard behandelingen niet (meer) mogelijk zijn, komen in aanmerking voor deze studie. Patiënten met spierinvasieve blaaskanker (Als de tumor in de blaaswandspier is ingegroeid) worden behandeld met een operatie waarbij de blaas en omliggende lymfklieren verwijderd worden (radicale cystectomie).

Het kan voorkomen dat de tumor na verloop van tijd toch terugkeert in het geopereerde gebied (de bekkenbodem/de onderbuik). Dit is een lastig te behandelen situatie waarbij de vooruitzichten op de lange termijn helaas niet goed zijn. Indien zo’n situatie zich voordoet, kan chemotherapie de tumor tijdelijk afremmen, maar op termijn keert de tumor vrijwel altijd terug. Daarnaast is chemotherapie niet altijd mogelijk in verband met risico’s op ernstige complicaties.

Het kan ook zijn dat een operatie of bestraling van de spierinvasieve blaaskanker niet haalbaar is. De HYPPI studie kan ervoor zorgen dat er nieuwe behandel mogelijkheden voor deze patiënten beschikbaar komen.

Blaaskankercentrum

Het Blaaskankercentrum is er voor patiënten met een agressieve vorm van blaaskanker (spierinvasief blaascarcinoom)

Het Blaaskankercentrum is er voor patiënten met een agressieve vorm van blaaskanker (spierinvasief blaascarcinoom)

U kunt, na een verwijzing van de eigen uroloog of huisarts, bij het Blaaskankercentrum terecht voor advies en een persoonlijk behandelplan. Verschillende academische specialisten bundelen hun krachten in één team waardoor het mogelijk is snel en efficiënt te werk te gaan. Vanuit het Maasstad Ziekenhuis is uroloog Klaver werkzaam in het Blaaskankercentrum. De specialisten in het Blaaskankercentrum voeren jaarlijks een groot aantal behandelingen uit.

Wilt u meer weten over het Blaaskankercentrum, bekijk de website.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.