Terug

Darmkanker

Kanker van de dikke darm en endeldarm wordt ook wel coloncarcinoom, colorectale kanker of colorectaal carcinoom genoemd. Bij darmkanker groeien er kwaadaardige gezwellen in de wand van de dikke darm (colon) of de endeldarm (rectum).

Algemeen

Kwaadaardig wil zeggen dat de cellen ongeremd groeien. Bij darmkanker is het van belang te weten in welk deel van de darm de tumor zich bevindt, of de tumor...

Kwaadaardig wil zeggen dat de cellen ongeremd groeien. Bij darmkanker is het van belang te weten in welk deel van de darm de tumor zich bevindt, of de tumor is doorgegroeid in de darmwand en/of deze zich heeft verspreid naar de lymfeklieren. Ook kunnen tumorcellen zich via de bloedbaan naar bijvoorbeeld longen en lever verspreiden.

Bij darmkanker is een operatie de meest toegepaste behandeling en is chirurgische verwijdering (resectie) van de tumor de ingreep die de voorkeur heeft. Ongeveer 60 procent van de patiënten kan op die manier geheel genezen. De operaties die worden uitgevoerd bij patiënten waarbij genezing mogelijk is, worden curatief genoemd. De plaats van de tumor bepaalt welk gedeelte van de darm verwijderd moet worden. Samen met de tumor worden ook de bloedvaten die dat deel van de dikke darm van bloed voorzien en de omliggende lymfeklieren weggehaald.

In het Maasstad Ziekenhuis worden als eerste in Nederland sinds 2010 darmoperaties uitgevoerd met de da Vinci Robot. Hierbij wordt door middel van een laparoscopie (‘kijkoperatie’) het laatste deel van de dikke darm en/of endeldarm chirurgisch verwijderd (resectie). Door gebruik te maken van de da Vinci robot kan de operatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd door een sterk vergroot 3D camerabeeld in combinatie met geavanceerde robotgestuurde smalle werkinstrumenten.

Klachten

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte nog in het beginstadium verkeert; de meeste klachten ontstaan pas als darmkanker in een gevorderd stadium...

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte nog in het beginstadium verkeert; de meeste klachten ontstaan pas als darmkanker in een gevorderd stadium is. Ook hangt het ontstaan van klachten af van de plaats waar darmkanker ontstaat.

Mogelijke symptomen van darmkanker zijn:

 • Verandering in het ontlastingspatroon (in regelmaat of soort ontlasting) welke langer aanhoudt dan een paar weken.
 • Bloed in de ontlasting, soms met slijm.
 • Loze aandrang (het gevoel naar het toilet te moeten, maar dit is niet het geval).
 • Verstopping (de tumor kan de ontlasting deels tegenhouden).
 • Bloedarmoede (bloedverlies in de darm, waardoor moeheid en/of duizeligheid).
 • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak.
 • Aanhoudende vage buikpijn, darmkrampen of een zwelling in de buik.

Onderzoeken

Bij de diagnose darmkanker zijn meerdere aanvullende onderzoeken noodzakelijk om vast te kunnen stellen wat het stadium van de ziekte is en welke behandeling...

Bij de diagnose darmkanker zijn meerdere aanvullende onderzoeken noodzakelijk om vast te kunnen stellen wat het stadium van de ziekte is en welke behandeling het meest geschikt is.

Nadat alle noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd (er vindt altijd bloedonderzoek en een colonoscopie plaats) wordt een vervolgafspraak met de behandelend specialist gemaakt.

 • Lichamelijk onderzoek
 • Colonoscopie
 • Pathologisch onderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Echografie
 • CT-scan
 • MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Niet iedere patiënt komt in aanmerking voor het ondergaan van een kijkoperatie. Om uiteindelijk te kunnen bepalen of een behandeling met de da Vinci robot plaats kan vinden zijn de volgende punten van belang:

 • grootte en plaats van de tumor en of er sprake is van doorgroei door de darmwand naar andere weefsels.
 • aanwezigheid van uitzaaiingen en waar deze zich bevinden (lymfeklieren of in andere organen).
 • leeftijd, voorgeschiedenis, conditie en eventuele bijkomende ziekten van de patiënt.

De arts zal in goed overleg met u de behandeling waarvoor u in aanmerking komt bespreken.

Behandelingen

Bij het vaststellen van het behandelplan is het belangrijk wat het doel van de behandeling is. Hierbij speelt het stadium van de ziekte een belangrijke rol....

Bij het vaststellen van het behandelplan is het belangrijk wat het doel van de behandeling is. Hierbij speelt het stadium van de ziekte een belangrijke rol.

De meest toegepaste behandeling bij darmkanker is een operatie, waarbij de tumor met alle locoregionale lymfeklieren worden verwijderd. Bij dikke darmkanker bepaalt de plaats van de tumor welk gedeelte van de darm verwijderd moet worden.

De meest toegepaste behandeling bij endeldarmkanker is een operatie, die afhankelijk van het stadium en behandelacties in de oncologische werkgroep (OWG) wordt voorbehandeld met bestraling eventueel gecombineerd met chemotherapie.  De chirurgische behandeling van endeldarmkanker is afhankelijk van de afstand van de tumor tot de anus. De tumor wordt volgens het ‘total mesorectal excision’ (TME) principe geopereerd. Hierbij wordt de darm met het omliggende vet- en klierweefsel verwijderd waarbij getracht wordt de zenuwen in de omgeving intact te laten.

Voordelen behandelprogramma

Door gebruik van de ultramoderne techniek van de da Vinci robots, die bediend worden door onze ervaren medisch specialisten, geniet u als patiënt een aantal voordelen:

 • Een minder grote operatiewond
 • Minder pijn na de operatie
 • Sneller herstel
 • Kleinere littekens
 • Kleinere kans op wondproblemen en littekenbreuken
 • Minder kans op zenuwletsel in de omgeving, waardoor minder seksuele functiestoornissen en problemen met de blaasontlediging.

Er zijn verschillende operaties mogelijk:

 • Recto-sigmoïd resectie
  Bij tumoren in het s-vormige laatste deel van de dikke darm voor de overgang naar de endeldarm (sigmoïd) wordt dit deel verwijderd. Hierbij wordt de dikke darm met de endeldarm verbonden. Bij deze operatie is de kans op een eindstandig stoma van de dikke darm wat groter dan bij andere operaties aan de dikke darm.
 • Low anterior resectie
  Als de tumor in de endeldarm zich voldoende ver van de anus bevindt, kan er een aansluiting gemaakt worden van dikke darm of sigmoïd op het korte stukje endeldarm wat dan resteert (‘low anterior resectie’). Vaak zal tijdelijk een ontlastend dunne darmstoma worden aangelegd. Dit stoma kan, nadat de verbinding van dikke darm aan de endeldarm of anus genezen is, weer worden verwijderd door het met een operatie terug te plaatsen.
 • Rectumamputatie
  Als de tumor in het onderste deel van de endeldarm bevindt vlakbij de anus, dan is het onvermijdelijk dat ook de anus moet worden verwijderd (‘rectumamputatie’). Er wordt een blijvend stoma van de dikke darm aangelegd op de linker onderbuik omdat de natuurlijke uitgang (de anus) is verwijderd.

Voorbehandeling

Tijdens de afspraak op de poliklinieken Chirurgie en Anesthesiologie wordt u zo goed mogelijk voorbereid op de aanstaande operatie. Bij het maken van de afspraak worden brochures met informatie over de opname, de operatie, de anesthesie (verdoving/narcose) en een aantal vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen. Bij de pre-operatieve screening heeft u eerst een afspraak met een medewerker van deze polikliniek die met u de ingevulde vragenlijsten doorneemt, de lengte meet, het gewicht bepaalt, de bloeddruk en de hartfrequentie meet. Aansluitend volgt een gesprek met de anesthesioloog die met u de pijnbestrijding en intensieve zorg rondom de operatie bespreekt.

Snel behandeltraject

Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om patiënten snel te behandelen. Doordat het Maasstad Ziekenhuis beschikt over twee da Vinci robots, kunt u binnen twee weken na verwijzing door uw specialist bij het Robot Expertisecentrum terecht. Vervolgens wordt u afhankelijk van het eventuele voorbehandelingstraject binnen drie tot zes weken al geopereerd.

Nazorg

Gedurende de operatieperiode wordt u opgenomen op de afdeling chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis. U verblijft hier afhankelijk van de uitgevoerde operatie...

Gedurende de operatieperiode wordt u opgenomen op de afdeling chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis. U verblijft hier afhankelijk van de uitgevoerde operatie gemiddeld 6 tot 10 dagen. Daarna zal volgens een vast schema poliklinisch controle plaatsvinden door middel van lichamelijk onderzoek, bloedanalyse en beeldvorming. De eerste twee jaar zal deze controle driemaandelijks plaatsvinden en van twee tot vijf jaar ieder half jaar.

Naast de verschillende hulpverleners die in het ziekenhuis zorg bieden, zijn er ook organisaties buiten het ziekenhuis die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met kanker:

 • Thuiszorg
 • Mantelzorg
 • Extramurale instellingen voor psychosociale hulpverlening
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Stichting Allochtonen en kanker
 • Zorghotel

Het Maasstad Ziekenhuis wil u daarin graag begeleiden.

Voor meer informatie omtrent de behandeling van darmkanker verwijzen wij u ook naar het boek ‘Darmkanker: het boek voor patiënt, familie en professional’, uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Verkrijgbaar bij uw boekhandel of via bol.com.

 

Versneld herstel programma

In het versneld herstel programma (Enhanced Recovery After Surgery-programma, kortweg ERAS-programma) werken patiënt en behandelteam toe naar een snel herstel...

In het versneld herstel programma (Enhanced Recovery After Surgery-programma, kortweg ERAS-programma) werken patiënt en behandelteam toe naar een snel herstel door middel van stressreductie en dragen zo bij aan een korter ziekenhuisverblijf.

Om dat te bereiken worden verschillende onderdelen van de zorg rondom en tijdens de operatie verbeterd en volgens een duidelijk protocol toegepast. Voorlichting, een goed afgestemde pijnbehandeling en voedingsbeleid rondom de operatie, plus dagelijks bewegen is de kern van de aanpak die het behandelteam en de patiënt in dit programma hanteren.

Zorgpad

In het Maasstad Ziekenhuis is een zogenoemd ‘Zorgpad Colorectaal carcinoom’ ontwikkeld. Dat houdt in dat de stappen in het diagnose- en behandeltraject goed...

In het Maasstad Ziekenhuis is een zogenoemd ‘Zorgpad Colorectaal carcinoom’ ontwikkeld. Dat houdt in dat de stappen in het diagnose- en behandeltraject goed op elkaar zijn afgestemd en dat duidelijke taakafspraken binnen het ziekenhuis zijn gemaakt.

Voordelen ‘Zorgpad Colorectaal carcinoom’:

 • De patiënt weet vooraf wat er achtereenvolgens staat te gebeuren.
 • De patiënt hoeft niet onnodig te wachten voor de eerste afspraak.
 • De tussentijdse wachttijden zijn beperkt.
 • De verpleegkundig specialist is een vast aanspreekpunt voor de patiënt.
 • Gedurende het behandeltraject is er veel aandacht voor psychosociale begeleiding.

Het doel is een klantgericht programma op een systematische wijze te plannen en een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. 

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.