Eierstokkanker

Wanneer er kwaadaardige gezwellen in één of beide eierstok(ken) ontstaan, spreek je van eierstokkanker. Een ander woord voor eierstokkanker is ovariumcarcinoom.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van het Regionaal Gynaecologisch Eierstokkankernetwerk. Dit is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in de Regio Zuidwest Nederland. Door gezamenlijke afspraken, afstemming in behandeling en ondersteuning binnen dit netwerk verbeteren wij de kwaliteit van de zorg voor patiënten.

Diagnostiek, onderzoek, chemobehandeling en nazorg vindt plaats in alle deelnemende ziekenhuizen. De operaties voor vrouwen met eierstokkanker vinden plaats in het academisch centrum (Erasmus MC) en in drie gynaecologische oncologische satelliet centra (Albert Schweitzer ziekenhuis, Bravis ziekenhuis en Franciscus Gasthuis). Aan ieder satelliet centrum is een gynaecologisch oncoloog van het Erasmus MC verbonden.

Kijk voor meer informatie op deze website www.eierstokkankernetwerk.nl

Oncologisch Centrum
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z