Hormonale stoornissen bij kinderen

Wanneer uw huisarts vermoedt dat uw kind last heeft van klachten als gevolg van een hormonale stoornis, zal hij/zij u verwijzen naar de polikliniek Kindergeneeskunde.

Uw kind heeft dan bijvoorbeeld last van:

  • Een te grote of te kleine lichaamslengte;
  • Een te vroege of te late puberteitsontwikkeling;
  • Een te snel of te traag werkende schildklier;
  • Een probleem met de bijnieren;
  • Overbeharing;
  • Overgewicht.

U kunt hiervoor terecht bij iedere kinderarts uit het Maasstad Ziekenhuis. Eén van de kinderartsen, mw. dr. A.E. Brandsma, heeft endocrinologie als aandachtsgebied.
 
Bij ingewikkeldere problematiek zal uw kinderarts met haar overleggen of u naar haar spreekuur verwijzen. Zij werkt nauw samen met de kinderarts-endocrinoloog uit het Erasmus MC Sophia.

Kindergeneeskunde
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z