Jersey finger

Elke vinger bestaat uit drie kleine botten, de vingerkootjes (alleen de duim heeft er maar twee). De vingerkootjes noemt men (vanaf de hand naar boven): basiskootje, middenkootje en eindkootje. Tussen deze vingerkootjes zitten kleine scharnieren (gewrichten) die er voor zorgen dat de vinger kan buigen en strekken.

Het gewricht tussen het basis– en middenkootje wordt het PIP-gewricht genoemd. Het gewricht tussen het midden- en eindkootje wordt het DIP-gewricht genoemd. Aan de binnenzijde van de vinger lopen twee buigpezen. 

Een pees is de verbinding tussen spier en bot. Wanneer een spier aanspant dan trekt de pees aan het bot, waardoor een lichaamsdeel beweegt. De duim heeft één lange buigpees, de vingers hebben er elk twee namelijk een oppervlakkige buigpees (flexor digitorum superficialis) en een diepe buigpees (flexor digitorum profundus). De oppervlakkige buigpees zit vast aan het middenkootje van elke vinger en buigt het middelste gedeelte van de vinger (PIP gewricht). De diepe buigpees zit vast aan het eindkootje van de vingertip en buigt in het laatste gewrichtje (DIP gewricht).

Bij snij- of  glasverwondingen aan de binnenzijde van de hand, pols of vingers kan bijvoorbeeld  schade veroorzaakt worden aan de buigpezen en de omliggende zenuwen en bloedvaten. Afhankelijk van het type buigpeesletsel kunnen één of meerdere vingers niet meer of maar gedeeltelijk gebogen worden.

Letsel van de buigpezen kan ´gesloten´ of ´open´ zijn. ‘Open’ houdt in dat er een wond aan de buitenkant wordt gezien. ‘Gesloten’ houdt in dat er aan de buitenkant niets te zien is. De huid is dicht. Gesloten letsel van de buigpezen is zeldzaam. Een Jersey finger is een specifiek type buigpeesletsel. Bij een Jersey finger is er letsel van de diep gelegen buigpees nabij de aanhechting aan het bovenste vingerkootje. Dit letsel kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens sporten wanneer een speler het shirt van een andere wegrennende speler vastpakt. Hierbij ontstaat te veel spanning op de diepe buigpees. De diepe buigpees scheurt dan gedeeltelijk of volledig. Soms breekt hier ook een stukje bot bij af (een avulsiefractuur). Door het buigpeesletsel lukt het niet meer om de vinger te buigen in het DIP gewricht.

Jersey finger

Bij grote trekkrachten op een gebogen vingertopje kan de diepe buigpees (lichtgrijs) van de vinger afscheuren.

Hand- en polsaandoeningen
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z